Východní sousedství

Východní partnerství EU zajišťuje evropskou perspektivu pro státy sousedící s EU, které mají zájem o sblížení včetně Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska. Východní partnerství je jedinečnou příležitostí pro naše sousedy jak k uzavírání dohod o přidružení, tak i k postupnému začleňování do ekonomiky EU a zvyšování mobility svých občanů.

Poslanecký klub ELS podporuje státy Východního partnerství v pokračování jejich politických a socio-ekonomických reformních procesů, které by přinesly co nejrychleji jasné výsledky. Naším cílem v Parlamentním shromáždění Euronest je podporovat dialog, vyhodnocovat úspěchy a výzvy Východního partnerství a podporovat demokracii, prosperitu a bezpečnost v regionu.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


V těch státech, kde je politická situace větším zdrojem obav, klademe důraz na demokratické procesy a řádnou správu. Právní stát, svoboda vyznání, právo občanů na informace a organizace svobodných a spravedlivých voleb jsou neměnnými principy. Zasazujeme se o vzájemné porozumění na základě společných postojů Evropského parlamentu a národních parlamentů.

Naše Pracovní skupina pro Východní partnerství hledá politické podněty pro Východní partnerství. Setkává se pravidelně s velvyslanci zemí Východního partnerství, úředníky ze souvisejících institucí EU a experty, aby zhodnotila situaci v regionu a posílila politické vztahy s našimi partnery v této oblasti. Za tímto účelem organizujeme v zemích tohoto regionu také konference, slyšení a vyšetřovací mise.

Související dokumenty

Zahraniční věci

Související publikace

publikace 23.02.2015

Reakce EU na krizi na Ukrajině

Ukrajinský lid se v předčasných parlamentních volbách konaných 26. října jasně a&n...

Monthly reviews

No result

Další informace

zpravy 17.11.2014 - 15:23
news 17.11.2014 - 15:23
ZAHRANIČNÍ VĚCI

Gruzie: Asociační dohoda je odrazovým můstkem k reformám

Zahraniční výbor EP dnes odsouhlasil zprávu o uzavření A...