Mednarodna trgovina

Trgovinska politika z vestjo

Z Lizbonsko pogodbo je bila Evropskemu parlamentu podeljena odločilna vloga pri opredeljevanju trgovinske politike Evropske unije, pri čemer je Parlament neke vrste njena demokratična vest. Evropska trgovinska zakonodaja in mednarodni trgovinski sporazumi se lahko izvajajo samo s soglasjem Evropskega parlamenta.

Ta odbor je pristojen za zadeve, ki se nanašajo na skupno trgovinsko politiko Unije in njene zunanje gospodarske odnose. Potrjuje trgovinske sporazume skupaj z ukrepi v zvezi s tehničnim usklajevanjem oziroma standardizacijo na področjih, zajetih z instrumenti mednarodnega prava.

Zavezani prosti in pravični trgovini

Skupina ELS meni, da sta prosta trgovina in globalizacija bistveno izboljšali življenjski standard in zmanjšali revščino v EU in po svetu. Zavezani smo prosti in pravični trgovini ter si prizadevamo za odpiranje trgov in ohranjanje enakih konkurenčnih pogojev. Želimo tudi, da trgovina temelji na načelih pravne države, spodbuja temeljna načela demokracije in človekovih pravic ter prispeva k izkoreninjenju revščine po svetu.

Želimo preglednost in odprtost v vseh fazah trgovinskih pogajanj, vendar zagovarjamo zaupnost, kadar je ta potrebna, da bi dosegli kar najboljše rezultate pogajanj. Vedno bomo zagotavljali, da so v vseh sporazumih zaščitene naše javne službe in storitve. Prav tako bomo zagotavljali pravico do varovanja, spodbujanja in financiranja kulture in kulturne raznolikosti, pa tudi medijske svobode in raznolikosti, da bomo lahko tudi v prihodnje izpolnjevali demokratične, socialne in kulturne potrebe naših družb.

Trenutno v delu

No result

Sorodno stališče

Urejanje zunanjih zadev

Ostali povezani dokumenti

No result