Meer solidariteit tegen cyberaanvallen

06.03.2024 6:58

Meer solidariteit tegen cyberaanvallen

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Cyberbeveiliging

Vanavond hebben onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten overeenstemming bereikt over de nieuwe Cyber Solidarity Act van de EU, een wet om Europa weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen en om de samenwerking in geval van cyberaanvallen te versterken.

Europarlementariër Angelika Niebler, die onderhandelde over de Cyber Solidarity Act namens de EPP-Fractie, zegt: "Cyberaanvallen, vooral die op onze kritieke infrastructuur, kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals de cyberaanval op meer dan 100 ziekenhuizen in Roemenië een paar dagen geleden heeft aangetoond. In de huidige geopolitieke situatie erkennen we de dreiging die grensoverschrijdende cyberaanvallen voor ons vormen. De overeenkomst van vandaag is weer een stap in de richting van sterkere cyberbeveiliging in Europa. Het waarschuwingssysteem voor cyberbeveiliging en de reserve voor cyberbeveiliging, waarover overeenstemming is bereikt, zijn belangrijke bouwstenen voor een sterker Europees ecosysteem voor cyberbeveiliging. Met name de nieuwe reserve voor cyberbeveiliging is zeer zinvol en zal ons beter in staat stellen om te reageren op cyberaanvallen die niet door de aangevallen entiteiten kunnen worden opgelost. Het nieuwe waarschuwingssysteem voor cyberbeveiliging stimuleert lidstaten om informatie uit te wisselen over cyberdreigingen en cyberaanvallen, waardoor onze gezamenlijke veerkracht wordt versterkt."

De cyberbeveiligingsreserve zal bestaan uit incidentresponsdiensten van betrouwbare particuliere aanbieders van beheerde beveiligingsdiensten die kunnen worden opgeroepen om lidstaten, EU-instellingen, -agentschappen en bepaalde derde landen te ondersteunen in geval van significante en grootschalige cyberbeveiligingsincidenten die zij zelf niet kunnen afhandelen.

"Het was voor mij belangrijk om duidelijke criteria vast te stellen onder welke omstandigheden niet-Europese bedrijven, die ook in de EU gevestigd zijn, in aanmerking kunnen komen voor deelname aan de reserve. We hebben ook gezorgd voor een duurzamere financieringsbron dan de Commissie aanvankelijk in gedachten had, die geen middelen zal weghalen bij andere belangrijke cyberprioriteiten, zoals het versterken van cybervaardigheden," voegde Niebler eraan toe.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten de wetgeving nog formeel goedkeuren. Een laatste plenaire stemming zal waarschijnlijk in april plaatsvinden.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud