Περισσότερη αλληλεγγύη κατά των κυβερνοεπιθέσεων

06.03.2024 6:58

Περισσότερη αλληλεγγύη κατά των κυβερνοεπιθέσεων

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Κυβερνοασφάλεια

Απόψε, οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών συμφώνησαν για τη νέα πράξη αλληλεγγύης στον κυβερνοχώρο της ΕΕ, έναν νόμο που θα καταστήσει την Ευρώπη πιο ανθεκτική απέναντι στις απειλές στον κυβερνοχώρο και θα ενισχύσει τη συνεργασία σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων.

Η ευρωβουλευτής Angelika Niebler, η οποία διαπραγματεύτηκε την πράξη αλληλεγγύης στον κυβερνοχώρο εξ ονόματος της Ομάδας του ΕΛΚ, αναφέρει: "Οι κυβερνοεπιθέσεις, ιδίως αυτές που αφορούν τις κρίσιμες υποδομές μας, μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως έδειξε η κυβερνοεπίθεση σε περισσότερα από 100 νοσοκομεία στη Ρουμανία πριν από λίγες ημέρες. Στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, αναγνωρίζουμε την απειλή που αποτελούν για εμάς οι διασυνοριακές κυβερνοεπιθέσεις. Η σημερινή συμφωνία είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ισχυρότερης κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη. Το σύστημα προειδοποίησης για την κυβερνοασφάλεια και το αποθεματικό κυβερνοασφάλειας, τα οποία έχουν συμφωνηθεί, αποτελούν σημαντικά δομικά στοιχεία για ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα κυβερνοασφάλειας. Ειδικότερα, το νέο αποθεματικό κυβερνοασφάλειας έχει πολύ νόημα και θα βελτιώσει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε κυβερνοεπιθέσεις που δεν μπορούν να επιλυθούν από τις επιτιθέμενες οντότητες. Το νέο σύστημα προειδοποίησης για την κυβερνοασφάλεια δημιουργεί κίνητρα για τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις απειλές και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, ενισχύοντας έτσι την κοινή μας ανθεκτικότητα."

Το απόθεμα κυβερνοασφάλειας θα αποτελείται από υπηρεσίες αντιμετώπισης περιστατικών από έμπιστους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης ασφάλειας, οι οποίοι θα μπορούν να κληθούν να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς της ΕΕ και ορισμένες τρίτες χώρες, σε περίπτωση σημαντικών και μεγάλης κλίμακας περιστατικών κυβερνοασφάλειας που δεν μπορούν να χειριστούν οι ίδιοι.

"Ήταν σημαντικό για μένα να καθορίσω σαφή κριτήρια υπό ποιες συνθήκες μη ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες έχουν επίσης καταστατική έδρα στην ΕΕ, θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο αποθεματικό. Εξασφαλίσαμε επίσης μια πιο βιώσιμη πηγή χρηματοδότησης από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει η Επιτροπή, η οποία δεν θα στερήσει χρηματοδότηση από άλλες σημαντικές προτεραιότητες στον κυβερνοχώρο, όπως η ενίσχυση των δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο", πρόσθεσε ο Niebler.

Τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει ακόμη να εγκρίνουν επίσημα τη νομοθεσία. Η τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα τον Απρίλιο.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα