Zwalczanie słów podżegających do przemocy

18.01.2024 9:27

Zwalczanie słów podżegających do przemocy

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Mowa nienawiści na klawiaturze

"Zło zaczyna się od słowa. Tragedie pojedynczych ludzi, ale także najgorsze zbrodnie przeciwko ludzkości, zaczynają się od dehumanizacji, nękania i podżegania do nienawiści" - podkreśla Magdalena Adamowicz, główna negocjatorka Grupy EPL w sprawie projektu przepisów penalizujących mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Unii Europejskiej. Adamowicz przemawia przed dzisiejszym głosowaniem na ten temat w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

"Przestępstwa UE" to przestępstwa o szczególnie poważnym charakterze o wymiarze transgranicznym, określone w Traktacie o funkcjonowaniu UE. Obecnie mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści są różnie traktowane w różnych krajach UE, podczas gdy ogólnounijne przepisy ograniczają się do rasy, koloru skóry, religii, pochodzenia lub pochodzenia narodowego lub etnicznego.

"Słowa, które szerzą nienawiść i podżegają do przestępstw, są narzędziami zbrodni i najwyższy czas, abyśmy traktowali je jako takie" - dodaje Adamowicz.

Wyrażanie mowy nienawiści i popełnianie przestępstw z nienawiści to nie tylko zamach na godność człowieka, ale także erozja tkanki społecznej i podważanie fundamentalnych zasad jedności. Obecnie działania te są intensyfikowane przez ruchy ekstremistyczne i populistyczne, a dodatkowo wzmacniane przez media społecznościowe. Niestety, wśród państw członkowskich UE zabrakło znaczących postępów, a niezbędna jednomyślność do zatwierdzenia tej decyzji nie została osiągnięta.

"Dlatego wzywam państwa członkowskie do odblokowania negocjacji i włączenia mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści do listy przestępstw UE" - podsumowuje Adamowicz.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 179 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat