Väkivaltaan yllyttävien sanojen torjunta

18.01.2024 9:27

Väkivaltaan yllyttävien sanojen torjunta

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Vihapuhe näppäimistöllä

"Pahuus alkaa sanasta. Yksittäisten ihmisten tragediat, mutta myös pahimmat rikokset ihmiskuntaa vastaan, alkavat epäinhimillistämisestä, häirinnästä ja vihan lietsonnasta", korostaa Euroopan parlamentin jäsen Magdalena Adamowicz, joka on EPP-ryhmän pääneuvottelija vihapuheen ja viharikosten kriminalisoimista Euroopan unionissa koskevan lainsäädäntöehdotuksen osalta. Adamowicz puhuu ennen tämänpäiväistä äänestystä aiheesta Euroopan parlamentissa Strasbourgissa.

"EU:n rikokset" ovat luonteeltaan erityisen vakavia rikoksia, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, kuten EU:n toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätään. Tällä hetkellä vihapuhetta ja viharikoksia käsitellään eri tavoin eri EU-maissa, kun taas EU:n laajuiset säännöt rajoittuvat rotuun, ihonväriin, uskontoon, syntyperään tai kansalliseen tai etniseen alkuperään.

"Vihaa levittävät ja rikoksiin yllyttävät sanat ovat murha-aseita, ja on korkea aika kohdella niitä sellaisina", Adamowicz lisää.

Vihapuheiden esittäminen ja viharikosten tekeminen eivät ole vain hyökkäys ihmisarvoa vastaan, vaan ne myös murentavat yhteiskuntarakennetta ja vaarantavat yhtenäisyyden perusperiaatteet. Tällä hetkellä ääriliikkeet ja populistiset liikkeet voimistavat näitä toimia, ja sosiaalinen media vahvistaa niitä entisestään. Valitettavasti EU:n jäsenvaltiot eivät ole edistyneet merkittävästi, eikä päätöksen hyväksymiseksi tarvittavaa yksimielisyyttä ole saavutettu.

"Siksi kehotan jäsenvaltioita purkamaan neuvottelut ja sisällyttämään vihapuheen ja viharikokset EU:n rikosluetteloon", Adamowicz toteaa lopuksi.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 179 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö