Boj proti slovům, která podněcují násilí

18.01.2024 9:27

Boj proti slovům, která podněcují násilí

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Nenávistné projevy na klávesnici

"Zlo začíná slovem. Tragédie jednotlivých lidí, ale i nejhorší zločiny proti lidskosti začínají dehumanizací, obtěžováním a podněcováním k nenávisti," zdůrazňuje Magdalena Adamowiczová, poslankyně Evropského parlamentu, hlavní vyjednavačka skupiny EPP pro návrh právních předpisů, které mají v Evropské unii kriminalizovat nenávistné projevy a zločiny z nenávisti. Adamowiczová hovoří před dnešním hlasováním na toto téma v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

"Trestné činy v EU" jsou trestné činy zvlášť závažné povahy s přeshraničním rozměrem, jak je stanoveno ve Smlouvě o fungování EU. V současné době jsou nenávistné projevy a trestné činy z nenávisti řešeny v různých zemích EU odlišně, zatímco celoevropská pravidla se omezují na rasu, barvu pleti, náboženství, původ nebo národnostní či etnický původ.

"Slova, která šíří nenávist a podněcují ke zločinu, jsou vražednými zbraněmi a je nejvyšší čas s nimi jako s takovými zacházet," dodává Adamowicz.

Vyjadřování nenávistných projevů a páchání trestných činů z nenávisti je nejen útokem na lidskou důstojnost, ale také narušuje strukturu společnosti a ohrožuje základní principy jednoty. V současné době jsou tyto činy zesilovány extremistickými a populistickými hnutími a dále posilovány sociálními médii. Mezi členskými státy EU bohužel nedošlo k výraznému pokroku a nebylo dosaženo potřebné jednomyslnosti pro schválení tohoto rozhodnutí.

"Vyzývám proto členské státy, aby odblokovaly jednání a zařadily nenávistné projevy a trestné činy z nenávisti na seznam trestných činů EU," uzavírá Adamowicz.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 179 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace