Publikacje

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Polityka regionalna UE - 2016

Polityka regionalna UE : Narzędzie wzrostu i zatrudnienia.

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE

Stanowisko Grupy EPL w sprawie reformy WPR

Grupa EPL jest i będzie głosem oraz obrońcą europejskich rolników i naszych społeczności wiejskich. Uważamy, że rolnictw...

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Leaflet 2014

...

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Polityka rolna UE - 2016

Publikacja ta podkreśla zaangażowanie Grupy EPL w sprawie zreformowanej WPR, co umożliwia rolnikom produkcję wysokiej jakości żywności i zapewn...

Education
publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Stanowisko Grupy EPL w sprawie edukacja w erze transformacji cyfrowej

1. Wstęp Zdaniem Grupy EPL edukacja jest inwestycją w naszą wspólną przy...

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Stanowisko Grupy EPL: Nowoczesna społeczna Europa

Nasze wartości, zasady i wizja Nasze poglądy na społeczeństwo i gospodarkę są oparte na wartościach chrześ...

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Przyszłość chrześcijańskiej demokracji

Żyjemy w czasach globalnych kryzysów. Długotrwały kryzys gospodarczy sprawia, że wielu kwestionuje globalizację. Kryzy...

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Polityka rolna UE - Nasza ziemia, nasza żywność, nasza przyszłość

Publikacja ta podkreśla zaangażowanie Grupy EPL w sprawie zreformowanej W...

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Deklaracja kolońska w sprawie konkurencyjności

Miejsca pracy i wzrost są tworzone przez prywatną inicjatywę, innowacyjnych przedsiębiorców oraz prz...

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE

Relacje UE - Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa

„Aby mieć zasady, trzeba najpierw mieć odwagę” – chińskie przysłowi...

Załaduj więcej +