Publikacje

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

publikacje 07.10.2022 - 15:17
publications 07.10.2022 - 15:17
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

POLITYKA KOSMICZNA NA RZECZROZWOJU, PRZEMIAN GOSPODARCZYCH I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Wizja Grupa EPL dąży do utrzymania i r...

Combat Organised Crime
publikacje 13.09.2022 - 20:15
publications 13.09.2022 - 20:15
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Stanowisko w Sprawie Metod Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Unii Europejskiej

Wprowadzenie Przestępczość zorganizowana to...

Flags of Ukraine and the European Union
publikacje 05.04.2022 - 8:50
publikacje 10.02.2022 - 11:30
publications 10.02.2022 - 11:30

Stanowisko grupy EPL w sprawie Afryki

Argument za obopólnie korzystnym partnerstwem Afryka jest i pozostanie jednym z kluczowych partnerów UE. Jako s...

publikacje 07.07.2021 - 10:15
publications 07.07.2021 - 10:15
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Dokument przedstawiający stanowisko Grupy EPL: europejska strategia dotycząca opieki

W całej Europie zapewnianie opieki i korzystanie z ...

publikacje 19.05.2021 - 17:45
publications 19.05.2021 - 17:45
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Stanowisko Grupy EPL dla Komisji Transportu i Turystyki w sprawie rodzajów transportu

1. Sektor motoryzacyjny W kontekście ...

Child Rights
publikacje 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Stanowisko Grupy EPL w sprawie Praw Dziecka

I. Wprowadzenie „(...) Unia umacnia i propaguje swoje wartości i interesy oraz wnosi wkład w ochronę swoich obyw...

publikacje 10.03.2021 - 10:15
publications 10.03.2021 - 10:15
SPRAWY ZAGRANICZNE

Relacje UE - Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa

„Aby mieć zasady, trzeba najpierw mieć odwagę” – chińskie przysłowi...

publikacje 09.03.2021 - 13:15
publications 09.03.2021 - 13:15

Przyszłość chrześcijańskiej demokracji

Żyjemy w czasach globalnych kryzysów. Długotrwały kryzys gospodarczy sprawia, że wielu kwestionuje globalizację. Kryzy...

Education
publikacje 14.10.2020 - 10:00
publications 14.10.2020 - 10:00

Stanowisko Grupy EPL w sprawie edukacja w erze transformacji cyfrowej

1. Wstęp Zdaniem Grupy EPL edukacja jest inwestycją w naszą wspólną przy...

publikacje 10.09.2020 - 11:00
publications 10.09.2020 - 11:00
BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE

Stanowisko Grupy EPL w sprawie reformy WPR

Grupa EPL jest i będzie głosem oraz obrońcą europejskich rolników i naszych społeczności wiejskich. Uważamy, że rolnictw...

publikacje 01.07.2020 - 23:45
publications 01.07.2020 - 23:45
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Dokument przedstawiający stanowisko grupy EPL - Unia Europejska na rzecz Zdrowia

Gdy życzymy komuś wszystkiego najlepszego na urodziny czy z...

Załaduj więcej +