Lees of download onze nieuwste publicaties om meer te weten te komen over onze Fractie, ons standpunt over wetgevende- en beleidskwesties van het Europees Parlement en meer.

Standpuntnota van de EVP-fractie over het sociaal beleid

The way we work will never be the same again. The technological revolution we are witnessing...

Zie ook

Standpuntnota van de EVP-Fractie TRAN over vervoerswijzen

1. Automobielsector De aanpassing aan digitale en klimaatvriendelijke mobiliteit stelt de...

Zie ook

Standpuntnota van de EVP-Fractie over de rechten van het kind

I. Inleiding “(...) handhaaft de Unie haar waarden en belangen en zet zich ervoor in, ...

Zie ook

De toekomst van de christendemocratie

We leven in een tijd van wereldwijde crises. Een langdurige economische crisis leidt bij veel mensen tot twijfels over...

Zie ook

Standpuntnota van de EVP-Fractie over de GLB-hervorming

Wij als EVP-Fractie zijn en blijven de spreekbuis en verdediger van de Europese landbouwers en...

Zie ook

De standpuntnota van de EVP-Fractie - Een Europese gezondheidsunie

Wanneer we anderen feliciteren met hun verjaardag of een gelukkig nieuwjaar...

Zie ook

Standpuntnota van de EVP-Fractie over internationale handel

De EU speelt een voortrekkersrol op het gebied van vrije en eerlijke wereldhandel. Dat...

Zie ook

Voor ons komt de veiligheid van de bevolking op de eerste plaats

Europeanen moeten zich veilig voelen Onze wereld is een wereld van verandering....

Zie ook
TOP