Preberite ali prenesite naše zadnje publikacije in se podučite o naši politični skupini, naših stališčih glede zakonodajnega dela Evropskega parlamenta.

Dokument o stališču skupine ELS - Evropska zdravstvena unija

Kadar so ljudje nekomu zaželeli vse najboljše za rojstni dan ali v novem letu, so na k...

Dodatne informacije

Dokument o stališču poslanske skupine ELS o mednarodni trgovini

EU ima vodilno vlogo na področju proste in pravične svetovne trgovine. To d...

Dodatne informacije

Varnost ljudi je za nas na prvem mestu

Evropejci se morajo počutiti varne Živimo v svetu sprememb. Nekdanji zavezniki se oddaljujejo od Evrope, nekdanji n...

Dodatne informacije

Bodite inovativni! Ljudi smo postavili v ospredje inovacij

Evropa se mora zbuditi Medtem, ko se je svet v 80. in 90. letih 20. stoletja spreminjal...

Dodatne informacije

Naš evro: stabilen, spodbujajoč, uspešen

Evropski državljani upravičeno pričakujejo in zahtevajo evro, ki izpolnjuje pričakovanja. Nastanek evra je mejnik v p...

Dodatne informacije

Varnost za Unijo in njene državljane: Evropski obrambni uniji naproti

Na pravilih temelječ mednarodni red, ki so ga vzpostavile liberalne ...

Dodatne informacije

Dokument o stališču glede Rusije

Rusija je pomembna soseda EU. Menimo, da mora realna in odgovorna strategija za odnose EU z Rusijo temeljiti na načelih ...

Dodatne informacije

Usposobiti Evropo za 21. stoletje

1. Zakaj potrebujemo Evropo? Zaščititi želimo naš evropski način življenja. Evropejci se bojijo, da bodo izg...

Dodatne informacije
VRH