Preberite ali prenesite naše zadnje publikacije in se podučite o naši politični skupini, naših stališčih glede zakonodajnega dela Evropskega parlamenta.

Dokument o stališču skupine ELS: evropska strategija o oskrbi

Dajanje in prejemanje oskrbe je v Evropi stalnica, ki je blizu mnogim Evropejcem....

Dodatne informacije

Dokument o stališču poslanske skupine ELS o socialni politiki

Naš način dela ne bo nikoli več enak. Tehnološka revolucija, ki se zdaj odvija, vodi v t...

Dodatne informacije

Dokument o Stališču Skupine ELS o otrokovih pravicah

I. Uvod „[...] Unija podpira in spodbuja svoje vrednote in interese ter prispeva k zaščiti svo...

Dodatne informacije

Odnosi med EU in Kitajsko

„Da bi imeli načela, najprej potrebujete pogum.“ Kitajski pregovor Starodavni kitajski cesarji so trdili, da njihova vladavina temelji na nadn...

Dodatne informacije

Prihodnost krščanske demokracije

Živimo v času svetovnih kriz. Zaradi dolgoročne gospodarske krize se pojavlja vse več pomislekov o globalizaciji. Hkrati se spo...

Dodatne informacije

Dokument o stališču politične skupine ELS o reformi SKP

Skupina ELS je in bo še naprej glasnica in zagovornica evropskih kmetov in naših podeželskih sk...

Dodatne informacije

Dokument o stališču skupine ELS - Evropska zdravstvena unija

Kadar so ljudje nekomu zaželeli vse najboljše za rojstni dan ali v novem letu, so na k...

Dodatne informacije

Dokument o stališču poslanske skupine ELS o mednarodni trgovini

EU ima vodilno vlogo na področju proste in pravične svetovne trgovine. To d...

Dodatne informacije
VRH