Sąsiedztwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie UE (EaP) zapewnia europejską perspektywę krajom sąsiadującym z UE, w tym Armenii, Azerbejdżanowi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie i Białorusi, i pragnącym zacieśnić współpracę. Partnerstwo stanowi wyjątkową okazję dla naszych sąsiadów: umożliwia im nie tylko zawarcie nowych umów stowarzyszeniowych, ale także stopniową integrację krajów z gospodarką UE i zwiększenie mobilności ich mieszkańców.

Grupa EPL zachęca kraje Partnerstwa Wschodniego do przyspieszenia reform politycznych i społeczno-gospodarczych, aby jak najszybciej uzyskać wymierne rezultaty. Naszym celem w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest jest zachęcanie do dialogu, ocena sukcesów i wyzwań Partnerstwa oraz promowanie demokracji, dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa w regionie.

Hiker on a bridge in Grunas Canyon, Theth, Albania


W krajach, w których sytuacja polityczna budzi większe powody do niepokoju, potwierdzamy, że demokratyczne praktyki i dobre zarządzanie mają zasadnicze znaczenie. Praworządność, wolność wypowiedzi, prawo obywateli do informacji oraz prawo do wolnych i uczciwych wyborów są prawami niepodważalnymi. Nalegamy na wzajemne zrozumienie i wypracowanie wspólnych stanowisk między Parlamentem Europejskim i  parlamentami krajowymi.

Nasza Grupa Robocza ds. Sąsiedztwa Wschodniego analizuje nowe opcje polityczne, które mogą nadać rozmachu Wschodniemu Partnerstwu. Grupa Robocza spotyka się regularnie z ambasadorami krajów Partnerstwa Wschodniego, urzędnikami z odpowiednich instytucji UE i ekspertami, aby ocenić sytuację w regionie i wzmocnić nasze stosunki polityczne z naszymi partnerami. W tym celu organizujemy również konferencje, wysłuchania publiczne oraz misje rozpoznawcze w krajach regionu.

Powiązane stanowisko

Sprawy zagraniczne

Powiązane publikacje

publikacje 23.02.2015

Reakcja UE na kryzys na Ukrainie

Podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych w dniu 26 października br. naród ukraiński opowiedział się wyraźnie i zdec...

Monthly reviews

No result

więcej na temat

informacje 15.09.2016 - 8:44
news 15.09.2016 - 8:44
SPRAWY ZAGRANICZNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Gruzja: misja rozpoznawcza Grupy EPL rusza do Tbilisi

"Popieramy ścisłą współpracę Gruzji z Unią Europejską i wzywamy Radę do natychm...

informacje 02.03.2015 - 19:45
news 02.03.2015 - 19:45
SPRAWY ZAGRANICZNE

Wiceprzewodnicząca Grupy EPL nie została wpuszczona do Rosji

Sandra Kalniete, Wiceprzewodnicząca Grupy EPL w Parlamencie Europejskim ...

informacje 25.02.2015 - 18:03
news 25.02.2015 - 18:03
SPRAWY ZAGRANICZNE GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Szczyt UE: Potrzebujemy siły i jedności.

„Zaledwie dwa tygodnie minęły od nieformalnego spotkania Rady Europejskiej, a wydaje się, jakby było to wieki tem...

informacje 25.11.2014 - 11:00
news 25.11.2014 - 11:00
SPRAWY ZAGRANICZNE BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE STOSUNKI POLITYCZNE I KULTURALNE

Przemówienie Papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim

Jest to tekst przemówienia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka wygłoszony w Parl...

Załaduj więcej +