Melbārde: Media lokalne i regionalne potrzebują stałego wsparcia

15.03.2024 10:55

Melbārde: Media lokalne i regionalne potrzebują stałego wsparcia

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Cyfrowy tablet na gazecie

Dace Melbārde, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Grupy EPL, była gospodarzem inauguracji badania "Uncovering news deserts in Europe. Zagrożenia i szanse dla mediów lokalnych i społecznościowych w UE" w dniu 5 marca w Parlamencie Europejskim z udziałem szerokiej społeczności organizacji medialnych. Badanie jest wynikiem projektu pilotażowego zainicjowanego i promowanego przez Dace Melbārde.

Badanie jest wynikiem projektu pilotażowego zainicjowanego i promowanego przez eurodeputowaną Dace Melbārde.

Badanie mapuje lokalne i regionalne media w państwach członkowskich UE w celu zidentyfikowania regionów, w których "pustynie informacyjne" - miejsca, w których nie istnieją już profesjonalne media lokalne - już się rozwinęły lub istnieje wysokie ryzyko ich rozwoju.

Badanie pokazuje, że debata na temat "pustyni informacyjnej" w Europie dopiero się rozpoczęła, chociaż we wszystkich państwach członkowskich media lokalne i regionalne działają w niekorzystnych warunkach rynkowych

Badanie pokazuje, że debata na temat "pustyni informacyjnej" w Europie dopiero się rozpoczęła, chociaż we wszystkich państwach członkowskich media lokalne i regionalne działają w niekorzystnych warunkach rynkowych i stoją w obliczu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym. Prasa drukowana jest wyraźnie najbardziej zagrożona, ponieważ jej przychody nadal spadają, a ludzie generalnie nie są skłonni płacić za lokalne wiadomości online. Brakuje również funduszy na innowacje i nowe rozwiązania.

Kilka zaleceń przedstawionych przez badaczy

- Przyzwoita płaca minimalna i programy ubezpieczeń społecznych dla dziennikarzy,

- Więcej dotacji dla niezależnego dziennikarstwa,

- Długoterminowe badania w celu zbadania sytuacji na poziomie lokalnym.

Dace Melbārde, poseł do PE, Grupa EPL
Media lokalne i regionalne są bardzo ważnymi filarami demokracji. Jako społeczeństwo demokratyczne, zwłaszcza w tych okolicznościach geopolitycznych, po prostu nie możemy sobie pozwolić na utratę lokalnego dziennikarstwa.

Eurodeputowana Dace Melbārde mówi: "Media lokalne i regionalne są bardzo ważnymi filarami demokracji. Jako społeczeństwo demokratyczne, zwłaszcza w tych okolicznościach geopolitycznych, po prostu nie możemy sobie pozwolić na utratę lokalnego dziennikarstwa. Dlatego też media lokalne i regionalne potrzebują ciągłego i stałego wsparcia. Wyniki zainicjowanego przeze mnie badania tylko to potwierdzają: bez odpowiedniego wsparcia finansowego możemy stracić europejskie media regionalne i lokalne.

W dyskusji Ivonna Plaude z Łotewskiego Stowarzyszenia Mediów Regionalnych zwróciła uwagę, że na Łotwie już istnieją "pustynie informacyjne". Bez wsparcia instytucjonalnego media lokalne nie mogą się rozwijać, co zagraża demokracji.

Przedstawiciel Belgii, Steven Vanden Bussche z mediów śledczych Apache, również podkreślił problemy finansowe i brak zrozumienia wyzwań stojących przed lokalnymi mediami, argumentując, że decydenci polityczni muszą więcej inwestować w dobre dziennikarstwo, aby stymulować bardziej zróżnicowane środowisko medialne.

Badanie wykazało również, że niskie płace, złe warunki pracy, zagrożenia fizyczne i internetowe mają większy wpływ na dziennikarzy lokalnych niż krajowych, zwłaszcza w Chorwacji i Grecji.

Paneliści podkreślili znaczenie wzajemnych kontaktów i współpracy, która umożliwia wymianę informacji zarówno na temat modeli biznesowych, jak i zaangażowania odbiorców. Należy wspierać nie tylko media, ale także organizacje, które je finansują i szkolą.

Badanie jest dostępne tutaj.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat