Melbārde: Lokale og regionale medier har brug for kontinuerlig støtte

15.03.2024 10:55

Melbārde: Lokale og regionale medier har brug for kontinuerlig støtte

Vigtig note
Denne holdning er den nationale delegations holdning og udtrykker ikke nødvendigvis hele gruppens holdning
Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Digital tablet på avis

Dace Melbārde, medlem af Europa-Parlamentet for EPP-gruppen, var vært for lanceringen af undersøgelsen "Uncovering news deserts in Europe. Risks and opportunities for local and community media in the EU" den 5. marts i Europa-Parlamentet med deltagelse af en lang række medieorganisationer. Undersøgelsen er resultatet af et pilotprojekt initieret og promoveret af Dace Melbārde.

Undersøgelsen er resultatet af et pilotprojekt initieret og fremmet af MEP Dace Melbārde.

Undersøgelsen kortlægger lokale og regionale medier i EU's medlemsstater for at identificere regioner, hvor "nyhedsørkener" - steder, hvor der ikke længere findes professionelle lokale medier - allerede har udviklet sig eller er i høj risiko for at udvikle sig.

Undersøgelsen viser, at debatten om "nyhedsørkener" i Europa kun lige er begyndt, selvom lokale og regionale medier i alle medlemsstater opererer under ugunstige markedsvilkår.

Undersøgelsen viser, at debatten om "nyhedsørkener" i Europa kun lige er begyndt, selv om lokale og regionale medier i alle medlemsstater opererer under ugunstige markedsvilkår og står over for udfordringer med hensyn til økonomisk bæredygtighed. Den trykte presse er klart mest udsat, da dens indtægter fortsætter med at falde, og folk generelt ikke er villige til at betale for lokale nyheder online. Der er også mangel på finansiering til innovation og ny udvikling.

Nogle af de anbefalinger, som forskerne er kommet frem til:

- En anstændig mindsteløn og sociale sikringsordninger for journalister,

- Mere støtte til uafhængig journalistik,

- Langtidsstudier for at undersøge situationen på lokalt plan.

Dace Melbārde, MEP, EPP-gruppen
Lokale og regionale medier er meget vigtige søjler i demokratiet. Som et demokratisk samfund, især under disse geopolitiske omstændigheder, har vi simpelthen ikke råd til at miste den lokale journalistik.

MEP Dace Melbārde siger: "Lokale og regionale medier er meget vigtige søjler i demokratiet. Som et demokratisk samfund, især under disse geopolitiske omstændigheder, har vi simpelthen ikke råd til at miste den lokale journalistik. Det er derfor, lokale og regionale medier har brug for kontinuerlig og permanent støtte. Resultaterne af den undersøgelse, jeg har taget initiativ til, bekræfter kun dette: Uden tilstrækkelig økonomisk støtte kan vi miste Europas regionale og lokale medier.

I diskussionen påpegede Ivonna Plaude fra Latvian Regional Media Association, at der allerede findes "nyhedsørkener" i Letland. Uden institutionel støtte kan lokale medier ikke udvikle sig, og det truer demokratiet.

Den belgiske repræsentant, Steven Vanden Bussche fra det undersøgende medie Apache, fremhævede også de økonomiske problemer og den manglende forståelse for de udfordringer, de lokale medier står over for, og argumenterede for, at de politiske beslutningstagere er nødt til at investere mere i god journalistik for at stimulere et mere mangfoldigt mediemiljø.

Undersøgelsen viste også, at lave lønninger, dårlige arbejdsforhold, fysiske trusler og onlinetrusler påvirker lokale journalister mere end nationale journalister, især i Kroatien og Grækenland.

Paneldeltagerne understregede vigtigheden af peer-to-peer-netværk og samarbejde, som gør det muligt at udveksle information om både forretningsmodeller og publikumsengagement. Ikke kun medierne bør støttes, men også de organisationer, der finansierer og uddanner dem.

Undersøgelsen er tilgængelig her.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold