Melbārde: Lokale en regionale media hebben voortdurende steun nodig

15.03.2024 10:55

Melbārde: Lokale en regionale media hebben voortdurende steun nodig

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Digitaal tablet op krant

Dace Melbārde, lid van het Europees Parlement in de PPE-Fractie, organiseerde de lancering van de studie "Uncovering news deserts in Europe. Risks and opportunities for local and community media in the EU" op 5 maart in het Europees Parlement in aanwezigheid van een brede groep mediaorganisaties. De studie is het resultaat van een proefproject dat is geïnitieerd en gepromoot door Dace Melbārde.

De studie is het resultaat van een proefproject dat is geïnitieerd en gepromoot door Europarlementariër Dace Melbārde.

De studie brengt lokale en regionale media in de EU-lidstaten in kaart om regio's te identificeren waar "nieuwswoestijnen" - plaatsen waar professionele lokale media niet meer bestaan - zich al hebben ontwikkeld of een groot risico lopen zich te ontwikkelen.

Uit de studie blijkt dat het debat over "nieuwswoestijnen" in Europa nog maar net begonnen is, hoewel lokale en regionale media in alle lidstaten onder ongunstige marktomstandigheden opereren.

De studie toont aan dat het debat over "nieuwswoestijnen" in Europa nog maar net begonnen is, hoewel lokale en regionale media in alle lidstaten in ongunstige marktomstandigheden opereren en geconfronteerd worden met uitdagingen op het gebied van economische duurzaamheid. De gedrukte pers loopt duidelijk het grootste risico omdat de inkomsten blijven dalen en mensen over het algemeen niet bereid zijn om te betalen voor lokaal nieuws online. Er is ook een gebrek aan financiering voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen.

Enkele aanbevelingen van onderzoekers

- Een fatsoenlijk minimumloon en sociale zekerheid voor journalisten,

- Meer subsidies voor onafhankelijke journalistiek,

- Langetermijnstudies om de situatie op lokaal niveau te onderzoeken.

Dace Melbārde, Europarlementariër, EPP-fractie
Lokale en regionale media zijn zeer belangrijke pijlers van de democratie. Als democratische samenleving, vooral in deze geopolitieke omstandigheden, kunnen we het ons eenvoudigweg niet veroorloven om lokale journalistiek te verliezen.

Europarlementariër Dace Melbārde zegt: "Lokale en regionale media zijn zeer belangrijke pijlers van de democratie. Als democratische samenleving kunnen we het ons, zeker in deze geopolitieke omstandigheden, simpelweg niet veroorloven om lokale journalistiek te verliezen. Daarom hebben lokale en regionale media voortdurende en permanente steun nodig. De resultaten van het door mij geïnitieerde onderzoek bevestigen dit alleen maar: zonder voldoende financiële steun zouden we de regionale en lokale media van Europa kunnen verliezen.

In de discussie wees Ivonna Plaude van de Latvian Regional Media Association erop dat er in Letland al "nieuwswoestijnen" bestaan. Zonder institutionele steun kunnen lokale media zich niet ontwikkelen, wat een bedreiging vormt voor de democratie.

De Belgische vertegenwoordiger, Steven Vanden Bussche van de onderzoeksmedia Apache, benadrukte ook de financiële problemen en het gebrek aan begrip voor de uitdagingen waarmee lokale media worden geconfronteerd, en stelde dat beleidsmakers meer moeten investeren in goede journalistiek om een meer diverse mediaomgeving te stimuleren.

Uit het onderzoek bleek ook dat lage lonen, slechte arbeidsomstandigheden, fysieke en online bedreigingen lokale journalisten meer treffen dan nationale journalisten, vooral in Kroatië en Griekenland.

De panelleden benadrukten het belang van peer-to-peer netwerken en samenwerking, die de uitwisseling van informatie over zowel bedrijfsmodellen als publieksbetrokkenheid mogelijk maakt. Niet alleen de media moeten worden gesteund, maar ook de organisaties die hen financieren en opleiden.

De studie is hier beschikbaar.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud