Melbārde: Vietējiem un reģionālajiem medijiem ir nepieciešams pastāvīgs atbalsts

13.03.2024 11:09

Melbārde: Vietējiem un reģionālajiem medijiem ir nepieciešams pastāvīgs atbalsts

Svarīga norāde
Šeit paustie viedokļi ir nacionālo delegāciju viedokļi un ne vienmēr atspoguļo visas Grupas kopējo viedokli
Close-Up Of Papers

Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta deputāte ETP grupā, 5. martā Eiropas Parlamentā Briselē rīkoja pētījuma “Ziņu tuksneši Eiropā: riski un iespējas vietējiem un kopienas medijiem Eiropas Savienībā” atklāšanu, klātesot plašai mediju organizāciju kopienai. Pētījums tapis Daces Melbārdes izstrādātā un virzītā pilotprojekta rezultātā.

 

Pētījums “Ziņu tuksneši Eiropā: riski un iespējas vietējiem un kopienas medijiem ES” tapis Daces Melbārdes izstrādātā un virzītā pilotprojekta rezultātā

Pētījumā ir kartēti Eiropas Savienības dalībvalstu vietējie un reģionālie mediji, lai noteiktu, kuros reģionos jau ir izveidojušies vai pastāv augsts risks izveidoties “ziņu tuksnešiem” - vietām, kurās vairs nav profesionālu vietējo mediju.

Pētījums liecina, ka diskusija par “ziņu tuksnešiem” Eiropā ir tikai sākusies, lai gan visās dalībvalstīs vietējie un reģionālie mediji darbojas nelabvēlīgos tirgus apstākļos un saskaras ar ekonomiskās ilgtspējas izaicinājumiem. Drukātās preses nozare noteikti ir visvairāk apdraudēta, jo tās ieņēmumi turpina samazināties un cilvēki kopumā nevēlas maksāt par vietējām ziņām tiešsaistē. Tāpat, trūkst finansējuma inovācijām un jauninājumiem.

Daži ieteikumi, pie kuriem nonākuši pētnieki:

- pienācīgas minimālās algas un sociālā nodrošinājuma shēmas žurnālistiem,

- vairāk subsīdiju neatkarīgai žurnālistikai,

- ilgtermiņa pētījumi, lai izpētītu situāciju vietējā līmenī.

 

Dace Melbārde, EP deputāte
Vietējie un reģionālie mediji ir ļoti svarīgi demokrātijas balsti. Mēs kā demokrātiska sabiedrība, jo īpaši šajos ģeopolitiskajos apstākļos, vienkārši nevaram atļauties pazaudēt vietējo žurnālistiku. Tāpēc vietējiem un reģionālajiem medijiem ir nepieciešams pastāvīgs atbalsts.

Dace Melbārde uzsver: “Vietējie un reģionālie mediji ir ļoti svarīgi demokrātijas balsti. Mēs kā demokrātiska sabiedrība, jo īpaši šajos ģeopolitiskajos apstākļos, vienkārši nevaram atļauties pazaudēt vietējo žurnālistiku. Tāpēc vietējiem un reģionālajiem medijiem ir nepieciešams pastāvīgs atbalsts. Manis rosinātā pētījuma rezultāti to tikai apstiprina - bez pienācīga finanšu atbalsta varam zaudēt Eiropas reģionālos un vietējos medijus”.

Diskusijā Latvijas pārstāve Ivonna Plaude no Latvijas Reģionālo mediju asociācijas norādīja, ka “ziņu tuksneši” Latvijā jau eksistē. Bez institucionāla atbalsta vietējie mediji nevar attīstīties, tādējādi apdraudot arī demokrātiju.

Beļģijas pārstāvis Stīvens Vandens Bušče (Steven Vanden Bussche) no pētnieciskā medija Apache arī uzsvēra finanšu problēmas un to, ka trūkst izpratnes par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras vietējie mediji, norādot, ka politikas veidotājiem ir jāiegulda vairāk līdzekļi labā žurnālistikā, lai stimulētu daudzveidīgāku mediju vidi.

Pētījumā arī secināts, ka zemas algas, slikti darba apstākļi, fiziski un tiešsaistes draudi vairāk ietekmē vietējos žurnālistus nekā nacionālos žurnālistus, jo īpaši Horvātijā un Grieķijā.

Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka ievērojama nozīme ir savstarpējiem tīklošanās pasākumiem un sadarbībai, kas nodrošina informācijas apmaiņu gan par uzņēmējdarbības modeļiem, gan auditorijas iesaisti. Ir jāatbalsta ne tikai mediji, bet arī organizācijas, kas tos finansē un apmāca.

Pētījums pieejams: https://cmpf.eui.eu/local-media-for-democracy-research-results/

Piezīmes no redaktora

ETP grupa ir lielākā politiskā grupa Eiropas Parlamentā, kurā darbojas 178 deputāti no visām dalībvalstīm.

Cits saistītais saturs