Melbārde: Lokalni in regionalni mediji potrebujejo stalno podporo

15.03.2024 10:55

Melbārde: Lokalni in regionalni mediji potrebujejo stalno podporo

Pomembno obvestilo
To je pogled nacionalne delegacije in ne odraža nujno uradnega mnenja ELS skupine kot celote
Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Digitalna tablica na časopisu

Dace Melbārde, poslanka Evropskega parlamenta iz skupine EPP, je gostila predstavitev študije "Odkrivanje novičarskih puščav v Evropi. Tveganja in priložnosti za lokalne in skupnostne medije v EU", ki je potekala 5. marca v Evropskem parlamentu ob navzočnosti širokega kroga medijskih organizacij. Študija je rezultat pilotnega projekta, ki ga je začela in spodbujala organizacija Dace Melbārde.

Študija je rezultat pilotnega projekta, ki ga je začela in spodbujala evropska poslanka Dace Melbārde.

Študija prikazuje lokalne in regionalne medije v državah članicah EU, da bi opredelila regije, kjer so se že razvile "novičarske puščave" - kraji, kjer profesionalni lokalni mediji ne obstajajo več - ali pa obstaja velika nevarnost, da se razvijejo.

Študija kaže, da se je razprava o "novičarskih puščavah" v Evropi šele začela, čeprav v vseh državah članicah lokalni in regionalni mediji delujejo v neugodnih tržnih razmerah.

Študija kaže, da se je razprava o "novičarskih puščavah" v Evropi šele začela, čeprav v vseh državah članicah lokalni in regionalni mediji delujejo v neugodnih tržnih razmerah in se soočajo z izzivi ekonomske vzdržnosti. Tiskani mediji so očitno najbolj ogroženi, saj se njihovi prihodki še naprej zmanjšujejo, ljudje pa na splošno niso pripravljeni plačevati za lokalne novice na spletu. Prav tako primanjkuje sredstev za inovacije in novosti.

Nekatera priporočila, ki so jih oblikovali raziskovalci:

- Dostojna minimalna plača in sistemi socialne varnosti za novinarje,

- več subvencij za neodvisno novinarstvo,

- dolgoročne študije za preučitev razmer na lokalni ravni.

Dace Melbārde, poslanka Evropskega parlamenta, skupina EPP
Lokalni in regionalni mediji so zelo pomembni stebri demokracije. Kot demokratična družba si zlasti v teh geopolitičnih okoliščinah preprosto ne moremo privoščiti izgube lokalnega novinarstva.

Evropska poslanka Dace Melbārde pravi: "Lokalni in regionalni mediji so zelo pomembni stebri demokracije. Kot demokratična družba, zlasti v teh geopolitičnih okoliščinah, si preprosto ne moremo privoščiti izgube lokalnega novinarstva. Zato lokalni in regionalni mediji potrebujejo stalno in trajno podporo. Rezultati študije, ki sem jo začel, to samo potrjujejo: brez ustrezne finančne podpore bi lahko izgubili evropske regionalne in lokalne medije.

V razpravi je Ivonna Plaude iz latvijskega združenja regionalnih medijev poudarila, da v Latviji že obstajajo "novičarske puščave". Brez institucionalne podpore se lokalni mediji ne morejo razvijati, kar ogroža demokracijo.

Tudi belgijski predstavnik Steven Vanden Bussche iz raziskovalnega medija Apache je izpostavil finančne težave in nerazumevanje izzivov, s katerimi se soočajo lokalni mediji, ter trdil, da morajo oblikovalci politik več vlagati v dobro novinarstvo, da bi spodbudili bolj raznoliko medijsko okolje.

Študija je tudi pokazala, da nizke plače, slabi delovni pogoji ter fizične in spletne grožnje bolj prizadenejo lokalne novinarje kot nacionalne novinarje, zlasti na Hrvaškem in v Grčiji.

Panelisti so poudarili pomen medsebojnega povezovanja in sodelovanja, ki omogoča izmenjavo informacij tako o poslovnih modelih kot o vključevanju občinstva. Podpirati je treba ne le medije, temveč tudi organizacije, ki jih financirajo in usposabljajo.

Študija je na voljo tukaj.

opombe urednikom

Skupina ELS je s 178 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti