Melbārde: Paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet tarvitsevat jatkuvaa tukea

15.03.2024 10:55

Melbārde: Paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet tarvitsevat jatkuvaa tukea

Tärkeä huomio
Tässä esitetyt mielipiteet ovat ovat kansallisten delegaatioiden näkökantoja, eivätkä aina edusta koko ryhmän mielipiteitä
Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Digitaalinen tabletti sanomalehdessä

EPP-ryhmän Euroopan parlamentin jäsen Dace Melbārde isännöi tutkimuksen "Uncovering news deserts in Europe"käynnistämistä.Risks and opportunities for local and community media in the EU" (Paikallis- ja yhteisömedian riskit ja mahdollisuudet EU:ssa) 5. maaliskuuta Euroopan parlamentissa, jossa oli läsnä laaja joukko mediajärjestöjä. Tutkimus on Dace Melbārden käynnistämän ja edistämän pilottihankkeen tulos.

Tutkimus on Euroopan parlamentin jäsenen Dace Melbārden käynnistämän ja edistämän pilottihankkeen tulos.

Tutkimuksessa kartoitetaan paikallisia ja alueellisia tiedotusvälineitä EU:n jäsenvaltioissa, jotta voidaan tunnistaa alueet, joilla on jo kehittynyt tai uhkaa kehittyä "uutisaavikoita" eli paikkoja, joissa ammattimaisia paikallisia tiedotusvälineitä ei enää ole.

Tutkimus osoittaa, että keskustelu "uutisautomaateista" Euroopassa on vasta alkanut, vaikka kaikissa jäsenvaltioissa paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet toimivat epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa.

Tutkimus osoittaa, että keskustelu "uutisaavikoista" Euroopassa on vasta alkanut, vaikka kaikissa jäsenvaltioissa paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet toimivat epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa ja kohtaavat taloudelliseen kestävyyteen liittyviä haasteita. Painettu lehdistö on selvästi suurimmassa vaarassa, sillä sen tulot laskevat edelleen ja ihmiset ovat yleisesti ottaen haluttomia maksamaan paikallisuutisista verkossa. Innovaatioihin ja uuteen kehitykseen ei myöskään ole riittävästi rahoitusta.

Joitakin suosituksia, joita tutkijat ovat esittäneet:

- Kunnollinen vähimmäispalkka ja toimittajien sosiaaliturvajärjestelmät,

- Lisää tukia riippumattomalle journalismille,

- Pitkän aikavälin tutkimukset paikallistason tilanteen selvittämiseksi.

Dace Melbārde, Euroopan parlamentin jäsen, EPP-ryhmä.
Paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet ovat erittäin tärkeitä demokratian tukipilareita. Demokraattisena yhteiskuntana, erityisesti näissä geopoliittisissa olosuhteissa, meillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää paikallisjournalismia.

Euroopan parlamentin jäsen Dace Melbārde sanoo: "Paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet ovat hyvin tärkeitä demokratian tukipilareita. Demokraattisena yhteiskuntana, erityisesti näissä geopoliittisissa olosuhteissa, meillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää paikallisjournalismia. Siksi paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet tarvitsevat jatkuvaa ja pysyvää tukea. Käynnistämäni tutkimuksen tulokset vain vahvistavat tämän: ilman riittävää taloudellista tukea voimme menettää Euroopan alueelliset ja paikalliset tiedotusvälineet.

Keskustelussa Ivonna Plaude Latvian alueellisten tiedotusvälineiden yhdistyksestä huomautti, että Latviassa on jo olemassa "uutisaavikoita". Ilman institutionaalista tukea paikallismedia ei voi kehittyä, mikä uhkaa demokratiaa.

Belgian edustaja Steven Vanden Bussche tutkivan median Apachesta korosti myös rahoitusongelmia ja sitä, että paikallismedian haasteita ei ymmärretä. Hän totesi, että poliittisten päättäjien on investoitava enemmän hyvään journalismiin, jotta mediaympäristö olisi monipuolisempi.

Tutkimuksessa todettiin myös, että alhaiset palkat, huonot työolot sekä fyysiset ja verkkouhkaukset vaikuttavat paikallisiin toimittajiin enemmän kuin kansallisiin toimittajiin, erityisesti Kroatiassa ja Kreikassa.

Panelistit korostivat vertaisverkostoitumisen ja -yhteistyön merkitystä, sillä ne mahdollistavat tiedonvaihdon sekä liiketoimintamalleista että yleisön sitouttamisesta. Tiedotusvälineiden lisäksi myös niitä rahoittavia ja kouluttavia organisaatioita olisi tuettava.

Tutkimus on saatavilla täällä.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö