EU-defensie

We hebben een Europese Defensie-unie nodig

Met de opkomst van hybride oorlogsvoering, cyberaanvallen, nieuwe vormen van terrorisme en de proliferatie van kernwapens, staat Europa voor de zwaarste dreiging sinds de Koude Oorlog. Europa moet volwassen worden en ophouden met voor zijn veiligheid op de VS te rekenen.

Wij verdedigen de oprichting van een Europese Defensie-unie, omdat individuele landen hun eigen veiligheid niet langer kunnen garanderen door zichzelf te verdedigen tegen bedreigingen uit de 21ste eeuw.

Europa moet meer samenwerken op het vlak van defensie; om de bedreigingen aan onze externe grenzen het hoofd te bieden, hebben we een collectief antwoord nodig en moeten we een krachtiger defensiecapaciteit opbouwen. We moeten niet alleen meer uitgeven aan defensie, maar we moeten dat geld ook slimmer besteden. Dat betekent investeren in Onderzoek & Ontwikkeling en met name bijblijven bij de nieuwe technologieën.

Europa moet de “softe” aanpak achter zich laten en een geloofwaardige kracht uitdragen om zijn eigen veiligheid te behartigen, binnen de structuren van de NAVO en de EU.

De cyberuitdaging het hoofd bieden

Een van de grootste bedreigingen voor Europa zijn cyberaanvallen. Zij vormen steeds vaker een veiligheidsrisico voor individuele personen, bedrijven en overheden. Een gecoördineerde aanval zou de economie en zelfs de democratie van een land kunnen vernietigen. Cyberterrorisme, oorlogsvoering en massale desinformatiecampagnes (fake news) kunnen momenteel allemaal door derde landen worden ingezet om de democratische processen in de EU te verstoren. De EVP-Fractie verdedigt zware sancties voor diegenen van wie bewezen is dat zij aanvallen hebben uitgevoerd en moedigt alle inspanningen van EU-lidstaten aan om hun weerbaarheid tegen desinformatie te vergroten en hun cyberbeveiliging op te voeren.

Bedreigingen van onze energietoevoer kunnen eveneens door derde landen zoals Rusland worden gebruikt om ons aan te vallen. Leden van de EVP-Fractie hebben een wet afgedwongen die stelt dat geen enkel land in dergelijke situatie aan zijn lot wordt overgelaten.

Related Content

No result

Verwante publicaties

No result

Waar wij voor staan

Buitenlandse zaken

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT

Budget, landbouw & regionale financiering

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT

Juridische & binnenlandse Zaken

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT

Economie, banen & het milieu

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT