Il-pożizzjoni tagħna dwar

L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi kbar: qgħad, immigrazzjoni u kompetizzjoni globali iebsa, flimkien man-nuqqas ta’ fiduċja fil-politiċi Ewropej li kapaċi jwettqu s-soluzzjonijiet. Il-Grupp tal-PPE irid li l-UE jkollha l-għodda għal aġenda ta’ riformi għall-futur Ewropew li jassigura li l-UE tilqa’ l-isfidi li ġejjin. It-tkabbir u ż-żieda fl-impjiegi għandha tkun appoġġata bi sforzi biex terġa’ takkwista l-fiduċja taċ-ċittadini. L-Ewropa hi kontinent ta’ valuri u dinjità umana. Irridu niddefendu l-mudell soċjali quddiem il-kompetizzjoni globali, filwaqt li ngħelbu l-isfida demografika.

L-ekonomija, l-impjiegi u l-ambjent

Aħna nkomplu ninsistu fuq ekonomija tas-suq soċjali bħala l-aħjar metodu biex jinħolqu l-impjiegi filwaqt li nissalvagwardjaw il-livelli għolja soċjali u ambjentali. Irridu nsaħħu s-Suq Uniku Diġitali, niżviluppaw metodi ġodda ta’ kif innaqqsu l-emissjonijiet u nassiguraw enerġija affordabbli.

L-Intern u l-Affarijiet Legali

Irridu nsaħħu s-sigurtà billi nikkontrollaw b’mod aħjar il-fruntieri, filwaqt li nipprovdu l-ażil lil dawk fil-bżonn, u nkunu lesti biex niġġieldu ċ-ċiberkriminalità. Id-dritt tagħna ta’ moviment liberu għandu jkun protett u rridu nkomplu ndaħħlu miżuri biex niprevenu t-terroriżmu.

Il-Baġit, l-Agrikoltura u l-Fondi Reġjonali

Il-Baġit tal-UE m’għandux jistrieħ biss fuq kontribuzzjonijiet nazzjonali l-Ewropa għandha tkun kapaċi ssib il-fondi għall-prijoritajiet fit-tul, b’riżorsi addizzjonali. Il-politika agrikola tagħna għandha bżonn finanzjament adegwat u metodi ġodda ta’ kif tkun effiċjenti u sostenibbli.

Affarijiet barranin

Irridu nsaħħu l-abbilità tagħna li nitkellmu b’vuċi waħda fuq livell globali biex naslu għall-għanijiet tagħna: il-paċi u s-sigurtà, kummerċ ħieles u multilaterali u neqirdu l-faqar. Irridu nkomplu nippromowvu d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fir-relazzjonijiet tagħna ma’ pajjiżi terzi.

Position Papers

pubblikazzjonijiet 07.10.2022

POLITIKI SPAZJALI GĦAT-TKABBIR, IT-TRANŻIZZJONI EKONOMIKA U S-SIGURTÀ FL-EWROPA

Il-viżjoni tagħna Il-Grupp PPE jistinka biex i...

pubblikazzjonijiet 09.03.2021

Il-Futur tad-Demokrazija Kristjana

Aħna qed ngħixu fi żminijiet ta' kriżijiet globali. Kriżi ekonomika fit-tul qed twassal biex ħafna jqajmu dubji dwar il-globa...

pubblikazzjonijiet 19.02.2019

Dokument ta' Pożizzjoni tal-Grupp tal-PPE dwar il-Kummerċ Internazzjonali

L-UE tinsab fuq quddiem nett tal-kummerċ dinji ħieles u ġust. Dan hu...