Naujų Europos inovacijų čempionų skatinimas

Nors Europa ilgus amžius buvo pasaulinė naujovių lyderė, dabar turime vytis JAV ir Azijos šalis. Visgi Europa gali vėl vadovauti kitai skaitmeninei bangai, kuri jau keičia mūsų tradicines pramonės šakas ir namų ūkius.

Siekdami šio tikslo norime sukurti tokią reglamentavimo sistemą, kuri sudarytų tinkamas sąlygas visuomenei priimti naujoves ir užtikrintų pakankamą jų finansavimą. Tokia aplinka galėtų pakelti naujus Europos inovacijų čempionus, tokius kaip „Airbus“. Turime tobulinti dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų programas, nustatydami aiškius etinius ir socialinius standartus.

Žmonės, kurie kuria žmonėms naudingas idėjas

Naujovės – tai žmonėms naudingų idėjų kūrimas: e. sveikata, sujungtasis transportas, išmanusis miestų planavimas, tvarus ūkininkavimas, žmonių su negalia įtrauktis. Naujovės nereiškia, kad kažkas laimi, o kažkas pralaimi. Naujovės – tai naujas būdas tarnauti Europos žmonėms. Mūsų švietimo sistemos nuo pat pradžių turėtų skatinti skaitmeninį raštingumą ir padėti suderinti įgūdžius bei galimybes. Europa taip pat turėtų siekti naujovių, padedančių piliečiams lengviau įsilieti į visuomenės gyvenimą, tokių kaip elektroninis balsavimas ar administravimas nenaudojant popierinių dokumentų.

Mes remiame vertybėmis paremtą inovacijų politiką, ne algoritmus, kuriems vadovauja technologijų milžinės ar valdžios institucijos. Europietiškas gyvenimo būdas turi viską, ko reikia sėkmei užtikrinti: vertybes, sąžiningą socialinės rinkos ekonomiką, erdvę kūrybiškumui pasireikšti ir stabilią demokratiją. Šie konkurenciniai pranašumai lėmė pramonės sėkmę, puikius mokslinių tyrimų pajėgimus, padėjo sukurti patikimas švietimo sistemas ir stipriausią vartotojų galią pasaulyje. Jei norime tai išsaugoti, Europa turi skatinti naujus verslo modelius, kurie padėtų sukurti naujas darbo vietas, išsaugant socialinius standartus.