Inovācijas

Jauno Eiropas inovāciju līderu atbalstīšana

Lai arī gadsimtiem ilgi Eiropa bija pasaules inovāciju priekšgalā, tagad mēs esam situācijā, kad mums jāpanāk ASV un Āzija. Eiropai ir potenciāls atkal vadīt nākamo digitālo vilni, kas jau izmaina mūsu tradicionālās nozares un mājsaimniecības.

Lai sasniegtu šo mērķi, mēs uzskatām, ka jāizveido reglamentējoši noteikumi, kas rada sabiedrībā atbilstošus apstākļus inovāciju izmantošanai un nodrošina, ka ir pietiekams finansējums. Vidi, kas var radīt jaunus Eiropas inovāciju līderus – tādus kā Airbus. Mums jāuzlabo mākslīgā intelekta pētījumu programmas, vienlaikus nosakot skaidrus ētikas un sociālos standartus.

Cilvēki rada idejas, kas strādā cilvēku labā

Inovācijas rada cilvēki, kuri liek idejām strādāt cilvēku labā, vai tā būtu e-veselība, savienotais transports, viedā pilsētplānošana, ilgtspējīga lauksaimniecība vai cilvēku ar invaliditāti iekļaušana. Inovācijas nav stāsts par uzvarētājiem un zaudētājiem. Tas ir stāsts par izmaiņām, kas darbojas eiropiešu labā. Mūsu izglītības sistēmām jāveicina digitālā lietpratība jau agrīnā vecumā un jāsaskaņo pareizās prasmes ar pareizajām iespējām. Tāpat Eiropai jāturpina darbs inovāciju jomā, lai atvieglotu dalību sabiedrības dzīvē – piemēram, e-balsošanu vai bezdokumentu administrēšanu.

Mēs atbalstām uz vērtībām balstītu inovāciju politiku, nevis algoritmus un tehnoloģiju gigantu vai autoritāru varu pārvaldību. Eiropas dzīvesveidam ir visas panākumu sastāvdaļas: vērtības, taisnīga sociālā tirgus ekonomika, radošās spējas un stabilas demokrātijas. Šīs konkurētspējīgās priekšrocības ir radījušas panākumus rūpniecībā, izcilas pētījumu iespējas, efektīvas izglītības sistēmas un spēcīgāko patērētāju ietekmi pasaulē. Ja vēlamies to saglabāt, Eiropai jāsekmē jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas rada jaunas darbavietas, vienlaikus saglabājot savus sociālos standartus.

Related Content

No result

Saistītas publikācijas

No result

Par ko mēs iestājamies

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS

Tieslietas & iekšlietas

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS

Ekonomika, darbi& vide

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS