Spodbujanje novih evropskih prvakov na področju inovacij

Čeprav je imela Evropa stoletja vodilno vlogo na področju inovacij na svetovni ravni, moramo zdaj dohitevati ZDA in Azijo. Evropa ima potencial za vnovično vodenje naslednjega digitalnega vala, ki že preoblikuje naše tradicionalne industrije in naša gospodinjstva.

Menimo, da je treba za izpolnitev naloge vzpostaviti regulativni okvir, ki bo zagotavljal prave pogoje, da bodo družbe sprejele inovacije, ter dovolj finančnih sredstev. Okolje, ki lahko ustvarja nove evropske prvake na področju inovacij, kot je Airbus. Izboljšati moramo raziskovalne programe za umetno inteligenco, pri čemer je treba vzpostaviti jasne etične in socialne standarde.

Ljudje, ki oblikujejo zamisli v korist ljudi

Bistvo inovacij so ljudje, ki oblikujejo zamisli v korist ljudi – e-zdravje, povezan promet, pametno načrtovanje mest, trajnostno kmetijstvo, vključevanje invalidov. Bistvo inovacij niso zmagovalci in poraženci. Njihovo bistvo so spremembe, ki koristijo Evropejcem. Naši izobraževalni sistemi morajo že zelo zgodaj spodbujati digitalno pismenost in ustrezne spretnosti uskladiti z ustreznimi priložnostmi. Evropa bi si morala prizadevati tudi za inovacije za olajšanje udejstvovanja v družbi – kot sta e-glasovanje ali brezpapirno upravljanje.

Zavzemamo se za politiko glede inovacij, ki temelji na vrednotah, ne na algoritmih, in je ne vodijo tehnološki velikani ali avtoritarna oblast. Evropski način življenja ima vse sestavine za uspeh: vrednote, pravično socialno tržno gospodarstvo, ustvarjalne zmogljivosti in stabilno demokracijo. Te konkurenčne prednosti so omogočile zgodbe o uspešni industriji, odlične raziskovalne zmogljivosti, trdne izobraževalne sisteme in največjo moč potrošnikov na svetu. Če želimo to ohraniti, mora Evropa spodbujati nove poslovne modele, ki ustvarjajo nova delovna mesta, hkrati pa ohranjajo svoje socialne standarde.