Podpora nových šampiónov európskej inovácie

Hoci Európa po stáročia stála na čele celosvetovej inovácie, v súčasnosti musíme dobiehať USA a Áziu. Európa má potenciál znovu viesť ďalšiu digitálnu vlnu, ktorá už transformuje naše tradičné priemyselné odvetvia a naše domácnosti.

Sme presvedčení, že na splnenie tejto úlohy je potrebné vytvoriť regulačný rámec, ktorý spoločnostiam poskytne vhodné podmienky na to, aby podporovali inovácie a aby zabezpečili dostatok finančných prostriedkov. Vytvoríme tak prostredie, ktoré môže podporiť vznik nových európskych šampiónov inovácie, ako je Airbus. Musíme zlepšiť výskumné programy pre umelú inteligenciu a zároveň stanoviť jasné etické a sociálne normy.

Ľudia prinášajú nápady pre ľudí

Inovácia je o ľuďoch, ktorí prinášajú nápady pre ľudí – elektronické zdravotníctvo, prepojenú dopravu, inteligentné územné plánovanie, udržateľné poľnohospodárstvo, inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím. Inovácia nie je o víťazoch a porazených. Ide o zmenu na prospech Európanom. Naše vzdelávacie systémy musia podporovať digitálnu gramotnosť v ranom veku a spájať správne zručnosti s vhodnými príležitosťami. Európa by sa takisto mala usilovať o inovácie v oblasti zjednodušenia účasti v spoločnosti, ako sú elektronické voľby alebo administratíva bez papiera.

Podporujeme politiku inovácie založenú na hodnotách, nie algoritmoch, ktorú nevedú technickí giganti ani autoritárske mocnosti. Európsky spôsob života má všetky predpoklady na úspech: hodnoty, spravodlivé sociálne trhové hospodárstvo, tvorivé kapacity a stabilné demokracie. Tieto konkurenčné výhody priniesli priemyselné úspechy, excelentné výskumné kapacity, silné vzdelávacie systémy a najsilnejšiu spotrebiteľskú silu na svete. Ak chceme tento spôsob života zachovať, Európa musí podporiť nové obchodné modely, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a zároveň zachovávajú naše sociálne normy.