Innováció

Az új európai innovációs bajnokok ösztönzése

Míg Európa évszázadokon át élen járt a globális innovációban, most fel kell zárkóznunk az Egyesült Államok és Ázsia mellé. Európa képes lehet arra, hogy ismét vezető szerepet töltsön be a következő digitális hullámban, amely már most is átalakítja a hagyományos iparágakat és háztartásainkat.

A feladat megvalósítása érdekében olyan szabályozási keretet tervezünk létrehozni, amely megfelelő feltételeket biztosít a társadalmak számára az innováció elfogadásához, és biztosítja, hogy elegendő finanszírozás álljon rendelkezésre. Egy olyan környezetet, amely kitermelheti az európai innováció új bajnokait, mint amilyen az Airbus. Javítanunk kell a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatási programokat, miközben világos etikai és társadalmi normákat határozunk meg.

Az ötleteket mások javára fordító emberek

Az innováció olyan emberekről szól, akik az ötleteket mások javára fordítják: e-egészségügy, összekapcsolt közlekedés, intelligens várostervezés, fenntartható gazdálkodás, a fogyatékkal élők integrációjának elősegítése. Az innováció nem nyertesekről vagy vesztesekről szól. Ez arról szól, hogy a változás az európai polgárok érdekeit szolgálja. Oktatási rendszereinknek már fiatal korban elő kell mozdítaniuk a digitális műveltséget, és a megfelelő képességeket a megfelelő lehetőségekkel kell párosítaniuk. Európának azért is elő kell segítenie az innovációt, hogy megkönnyítse a társadalom működésében való részvételt, például az e-szavazás vagy a papírmentes ügyintézés révén.

Az értékeken alapuló innovációs politika pártján állunk, nem az algoritmusokén, és nem is a technológiai óriások vagy autoriter hatalmakén. Az európai életmód a siker minden összetevőjét tartalmazza: értékeket, tisztességes szociális piacgazdaságot, kreatív képességeket és stabil demokráciákat. Ezek a versenyelőnyök ipari sikertörténeteket, kiváló kutatási kapacitásokat, erős oktatási rendszereket, és a világ legjelentősebb fogyasztói erejét termelték ki. Ha mindezt meg akarjuk őrizni, akkor Európának új üzleti modelleket kell ösztönöznie, amelyek új munkahelyeket teremtenek, miközben megőrzik a társadalmi normákat.

Related Content

No result

Kapcsolódó kiadványok

No result

Amit képviselünk

Költségvetés, mezőgazdaság és regionális támogatás

ÁLLÁSPONTUNK HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG

Gazdaság, munkahelyek és a környezet

ÁLLÁSPONTUNK HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG