Innovatsiooni soodustamine

Kuigi Euroopa oli sajandeid uuenduslikkuse esireas, peame nüüd järgi jõudma USA-le ja Aasiale. Euroopal on taaskord potentsiaali juhtida järgmist digitaalset lainet - seda, mis juba praegu muudab meie traditsioonilisi tööstusi ja majapidamist.

Usume, et selle saavutamiseks peab kehtestama õigusraamistiku, mis pakuks õigeid tingimusi selleks, et ühiskonnad saaksid uuenduslikkust omaks võtta ning tagaks piisava rahastuse. Keskkonna, mis saaks tekitada uusi Euroopa innovatsioonivedureid nagu Airbus. Me peame täiustama tehisintellekti-alaseid teadusprojekte, seades samal ajal paika selged eetilised ja sotsiaalsed standardid.

Uued ideed inimeste hüvanguks

Uuenduslikkuse eesmärk on panna ideed tööle inimeste hüvanguks: e-tervis, ühendatud transport, nutikas linnaplaneerimine, jätkusuutlik põllumajandus, puuetega inimeste kaasamine. Uuenduslikkus ei keskendu võitjatele ja kaotajatele. See keskendub eurooplaste teenuste muutmisele. Meie haridussüsteem peab varajasest east edendama digitaalset kirjaoskust ning sobitama sobivad oskused sobivate võimalustega. Euroopa peaks püüdlema uuendlikkuse poole ka selleks, et teha ühiskonnas osalemine lihtsamaks - näiteks e-hääletamise või paberivaba asjaajamise kaudu.

Oleme väärtuspõhise uuenduspoliitika poolt, mitte algoritmide või uuenduse poolt, mida dikteerivad tehnoloogiahiiud või autoritaarsed võimud. Euroopalikus eluviisis on alati peitunud edu retsept: väärtused, õiglane sotsiaalne turumajandus, loomevõime ja stabiilsed demokraatiad. Need konkurentsieelised on loonud tööstuslikke edulugusid, suurepärase teadussuutlikkuse, usaldusväärseid haridussüsteeme ja maailma kõige tugevama tarbijate võimu. Kui me soovime neid säilitada, peab Euroopa julgustama uusi ärimudeleid, mis loovad töökohti, samal ajal säilitades sotsiaalsed standardid.