Uusien eurooppalaisten innovaattoreiden kannustaminen

Eurooppa oli vuosisatojen ajan innovoinnin maailmanlaajuinen edelläkävijä, mutta nyt olemme Yhdysvaltoja ja Aasiaa jäljessä. Euroopalla on kuitenkin taas mahdollisuus päästä johtoon uudessa digitaalisessa aallossa, joka jo muokkaa perinteisiä teollisuudenaloja ja kotitalouksia.

Tämän aseman saavuttaminen edellyttää mielestämme, että on laadittava sääntelykehys, jolla taataan yhteisöille asianmukaiset edellytykset tarttua innovaatioihin ja varmistetaan riittävä rahoitus. Tarvitaan ympäristöä, jossa voi kehittyä uusia eurooppalaisia innovaattoreita, kuten Airbus. Tekoälyä koskevia tutkimusohjelmia on parannettava ja asetettava selkeät eettiset ja yhteiskunnalliset vaatimukset.

Ihmiset tekevät ideoista totta ihmisten hyväksi

Innovoinnissa on kyse siitä, että ihmiset tekevät ideoista totta ihmisten hyväksi. Näitä ideoita ovat muun muassa sähköinen terveydenhuolto, verkottunut liikenne, älykäs kaupunkisuunnittelu, vastuullinen viljely, vammaisten henkilöiden osallisuus. Innovoinnissa ei ole kyse voittajista ja häviäjistä. Siinä on kyse muutoksesta eurooppalaisten hyväksi. Koulutusjärjestelmissämme on edistettävä digitaalista lukutaitoa pienestä pitäen ja sovitettava yhteen oikeat taidot ja oikeat tilaisuudet. EU:n on myös edistettävä innovointia yhteiskuntaelämään osallistumisen helpottamiseksi, muun muassa sähköisellä äänestyksellä ja paperittomalla hallinnolla.

Me puolustamme innovaatiopolitiikkaa, joka perustuu arvoihin, ei algoritmeihin, ja jota eivät johda teknologian jätit tai itsevaltaiset hallinnot. Kaikki menestystekijät ovat eurooppalaisessa elämäntavassa: arvot, oikeudenmukainen sosiaalinen markkinatalous, luovat voimavarat ja vakaat demokratiat. Nämä kilpailuedut ovat tuottaneet teollisuuden menestystarinoita, huippututkimusvalmiuksia, vakaita koulutusjärjestelmiä ja maailman suurimman kulutusmahdin. Jos ne halutaan säilyttää, EU:n on edistettävä uusia liiketoimintamalleja, jotka luovat uusia työpaikkoja ja pitävät kiinni sen sosiaalisista standardeista.