Dokument o stajalištu Kluba zastupnika EPP-a: Plan za europske poljoprivrednike - vizija Europske pučke stranke (EPP) za poljoprivredu u Europi

10.10.2023

Dokument o stajalištu Kluba zastupnika EPP-a: Plan za europske poljoprivrednike - vizija Europske pučke stranke (EPP) za poljoprivredu u Europi

Publikacija picture

EPP je stranka europskih poljoprivrednika i ruralnih zajednica. Mi stojimo uz vas i branit ćemo vaše interese. Na naše stolove stavljate visokokvalitetnu i zdravu hranu. Vaša je proizvodnja u skladu s najvišim standardima na svijetu. Brinete se o prirodi i održavate vitalnost zajednica u našim ruralnim područjima tako što ih činite atraktivnima za život i rad. To su javna dobra od kojih svi imaju koristi. Proizvodi koje stručno proizvodite i koje ste svojim jedinstvenim znanjem i iskustvom stoljećima usavršavali, predstavljaju mnogo više od hrane. Oni su važan dio naše zajedničke kulturne baštine i predstavljaju srž našeg europskog identiteta. Zbog njihove izvrsnosti divi nam se cijeli svijet. U najzahtjevnijim okolnostima pobrinuli ste se za sigurnost opskrbe hranom u EU-u i izvan njega. Uložili ste golem trud u održivu proizvodnju i predano radite kako biste u budućnosti ostvarili još bolje rezultate. Uspješno ste se nosili s poteškoćama u proizvodnji tijekom pandemije i sada to opet činite u vrlo zahtjevnim uvjetima uzrokovanima ruskom invazijom na Ukrajinu. Jako smo vam zahvalni na tome. Posvećeni smo tome da domaći poljoprivredni sektor održimo snažnim i otpornim te stoga uzimamo u obzir pitanja koja vas zabrinjavaju. Osuđujemo one koji vas iz ideoloških razloga optužuju za uništavanje okoliša. To posebno odvraća mlade poljoprivrednike od ostanka u poljoprivredi i ugrožava našu sigurnost opskrbe hranom. Ne možemo si priuštiti da se oslanjamo na druge kad je riječ o osnovnim potrepštinama, a najmanje kad je riječ o hrani. Europska pučka stranka smatra da je poljoprivreda sektor od strateške važnosti. Obvezujemo se da ćemo surađivati s vama kako bismo stvorili europski poljoprivredni model koji će vam omogućiti poštene prihode za život, a istovremeno ćemo raditi na poboljšanjima u području okoliša, bioraznolikosti, klimatskih promjena i dobrobiti životinja, uvijek imajući na umu vrijednost regionalnih i lokalnih pristupa. Poljoprivredni sektor koji je održiv iz gospodarskog, ekološkog i društvenog aspekta koristi svima. Mi stavljamo fokus na sva tri navedena aspekta.

Bez poljoprivrednika nema hrane: osiguravanje gospodarskih i društvenih izgleda za poljoprivrednike u EU-u

U EU-u trenutačno postoji oko 9 milijuna poljoprivrednih gospodarstava s oko 17 milijuna radnika. Sektor opskrbe hranom u širem smislu, u čijem je središtu poljoprivreda, predstavlja oko 8 % ukupnog broja zaposlenih u EU-u. Međutim, dohodak poljoprivrednih gospodarstava znatno zaostaje za prosječnim plaćama u većini država članica. Nadalje, od 2005. EU je izgubio otprilike jednu trećinu poljoprivrednih gospodarstava, a udio zaposlenih u poljoprivredi smanjio se sa 6,4 % ukupnog broja zaposlenih u EU-u 2005. na 4,2 % u 2020. Radimo na tome da zaustavimo taj silazni trend.

EPP se zalaže za konkurentan europski poljoprivredni model utemeljen na obiteljima i profesionalnim poljoprivrednicima koji su okosnica dinamičnih ruralnih zajednica širom EU-a. Usto prepoznajemo i koliko je važno poticati različite gospodarske aktivnosti u našim ruralnim područjima koje doprinose otpornosti ruralnih gospodarstava. Uviđamo da ruralne zajednice imaju jednaku potrebu za pristupom uslugama zdravstva, prijevoza i skrbi kao i stanovnici u gradskim središtima. Posebnu pažnju posvećujemo potrebama poljoprivrednika u područjima s prirodnim ograničenjima, kao što su planinske, otočne i udaljene regije, najudaljenije regije i područja pogođena gubitkom stanovništva, jer je poljoprivreda često glavni pokretač gospodarskog razvoja u tim dijelovima Europe. Posebnu pozornost posvećujemo i potrebama poljoprivrednika u gusto naseljenim regijama s visokim stupnjem urbanizacije u kojima su priroda, gospodarstvo, stanovanje i poljoprivredne djelatnosti u velikoj mjeri isprepletene. Smatramo da u EU-u mogu istodobno postojati različiti modeli poljoprivrede i zalažemo se za slobodu izbora. Postoje goleme razlike u poljoprivrednim modelima i agroekološkim načelima koja se mogu primijeniti i poljoprivrednici bi trebali imati mogućnost odabira, ovisno o tržištu, poslovnoj orijentaciji, agronomskim izazovima, poljoprivrednim tradicijama, profitabilnosti i troškovima.

Kontinuirano se zalažemo za snažnu i dobro financiranu zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) i ustrajat ćemo na većem proračunu ZPP-a s obzirom na izazove s kojima se suočavate. Pomno pratimo provedbu ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. kako bismo osigurali da se u okviru nacionalnih strateških planova ostvare ciljevi koje smo postavili. Spremni smo pozvati Komisiju i države članice na odgovornost ako vidimo da novi sustav rezultira većom, a ne manjom složenošću i birokracijom, da je raspodjela potpore manje pravedna i da novi sustav uvjetovanosti i druge mjere zaštite okoliša ugrožavaju sposobnost poljoprivrednika da jamče sigurnost opskrbe hranom. Pomno ćemo pratiti da se osigura zaštita ustavnih ovlasti regija EU-a u području poljoprivredne politike i da se u svim državama članicama jednako postupa prema poljoprivrednicima. Smatramo da raspodjela potpora u okviru ZPP-a mora biti pravedna među državama članicama i unutar njih. Zastupnici koji budu izabrani 2024. odlučit će o budućem ZPP-u za razdoblje nakon 2027. Zalažemo se za uvođenje svih potrebnih poboljšanja vama u korist i osiguravanje snažnog gospodarskog stupa za prelazak na održivije poljoprivredne prakse kojima se podupire generacijska obnova i bolja zaštita poljoprivrednika na vrlo nestabilnom globalnom tržištu. Smatramo da bi poljoprivrednici trebali moći ispraviti pogreške počinjene u dobroj vjeri prije nego što im se izreknu novčane kazne te ćemo ustrajati na tome da se poštuje to pravo koje smo vam u okviru ZPP-a osigurali.  

Ustrajemo u snažnijoj borbi protiv zabrinjavajućeg izostanka generacijske obnove u poljoprivredi, posebno na način da ruralna područja učinimo privlačnijima mlađim generacijama. Bez mladih koji se žele baviti poljoprivredom taj će primarni sektor prestati postojati, a gospodarski život u ruralnim područjima urušit će se. U 2020. samo je 11,9 % upravitelja poljoprivrednih gospodarstava u EU-u bilo mlađe od 40 godina. To nije održivo. Podupirat ćemo sve mjere kojima će se mladima pomoći da osiguraju budućnost sektora rješavanjem problema pristupa zemljištu i financiranju, promicanjem savjetodavnih usluga, obrazovanja i osposobljavanja, osiguravanjem usklađenosti između lokalnih i nacionalnih mjera te mjera EU-a za mlade poljoprivrednike te strategijama nasljeđivanja poljoprivrednih gospodarstava. Podržavamo stavljanje većeg naglaska na naukovanje u poljoprivrednom sektoru, ulaganje u programe osposobljavanja na trećoj razini i olakšavanje strukturiranog uvođenja mladih u poljoprivredu. Smatramo da bi proračun ZPP-a trebalo povećati za inovativne mlade poljoprivrednike. Podupiremo regionalne mjere kojima će se povećati privlačnost života u ruralnim regijama za sve naraštaje. Pozdravljamo činjenicu da se postotak žena u poljoprivredi povećao i 2020. dosegnuo 31,6 %, ali moramo iskoristiti ZPP i druge alate kako bismo išli korak dalje. Prepoznajemo ključnu ulogu poljoprivrednica u ruralnom gospodarstvu. Podupiremo mjere kojima će se osigurati da poljoprivreda postane privlačnija za žene i razviti odgovarajuće poslovne inicijative koje će mlade žene potaknuti da se bave poljoprivredom. Ustrajemo u tome da države članice jamče socijalna prava svim poljoprivrednicima i zaposlenicima u tom sektoru. Snažno podupiremo stavljanje većeg naglaska na mentalnu dobrobit poljoprivrednika u kontekstu složenih poteškoća s kojima se suočavaju, uključujući financijske nesigurnosti, profesionalne rizike i nedovoljno uvažavanje njihova doprinosa društvu. 

Svjesni smo da poljoprivredna politika utemeljena na tržištu može dovesti do izloženosti poljoprivrednika učincima ekstremne nestabilnosti cijena. Brz priljev žitarica u EU kao posljedica ruske invazije na Ukrajinu pokazuje koliko se brzo tržišta mogu destabilizirati, posebno u zemljama koje graniče s Ukrajinom. Stoga zahtijevamo odlučno djelovanje kako bi se ponovno uspostavila stabilnost tržišta i nadoknadila šteta pogođenim poljoprivrednicima. Obvezujemo se da ćemo učiniti više kako bismo vas zaštitili od katastrofalnih posljedica nestabilnosti cijena i dodatno poboljšali instrumente za stabilnost cijena u okviru budućeg ZPP-a. Odlučno smo se borili za jačanje alata ZPP-a i povećanje financijskih sredstava za suočavanje s krizama čime su poboljšane mogućnosti upravljanja rizicima, ojačana uloga organizacija proizvođača i poboljšana struktura lanca opskrbe hranom. Donošenje prve direktive o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom smatramo uspjehom EPP-a. Pobrinut ćemo se da vam ta direktiva bude od koristi. Skandalozno je to što ne dobivate poštenu cijenu za svoje proizvode iz vrijednosnog lanca. Zahtijevamo opsežnu istragu o tome. Zaslužujete pravedne prihode i nastavit ćemo se zalagati za to da ih dobijete. Zalažemo se za jednake uvjete za sve EU-ove poljoprivrednike na jedinstvenom tržištu. Odbacujemo svaki pokušaj velikih nepoljoprivrednih poduzeća da iskoriste ZPP za vlastitu financijsku korist. Taj novac pripada aktivnim poljoprivrednicima: pripada vama!

Šume i cijeli vrijednosni lanac koji se temelji na šumama ključan su dio ruralnih područja. Šume osiguravaju radna mjesta, osiguravaju gospodarsku dobrobit, skladište ugljik, nude zdravstvene koristi i suzbijaju dezertifikaciju. EPP smatra da države članice imaju najbolje znanje i iskustvo za održivo gospodarenje šumama. Stoga poštujemo nadležnost država članica u području zakonodavstva povezanog sa šumama. Snažno podupiremo poljoprivrednike i šumare u EU-u koji predstavljaju srž kružnog gospodarstva. Oni proizvode prijeko potrebnu obnovljivu energiju i druge materijale na biološkoj osnovi pri čemu valja naglasiti da povećana upotreba drva u građevinarstvu može zgrade pretvoriti u ponore ugljika. Aktivno podupiremo razvoj ruralnog turizma, uključujući koncept pametnih ruralnih odredišta, koji nudi dodatne mogućnosti za diversifikaciju prihoda poljoprivrednih gospodarstava i osnaživanje ruralnih područja.

Zagovaramo očuvanje tradicionalno agrostočarstvo i druge sustave za stoku na otvorenom te prepoznajemo njihovu ulogu u očuvanju bioraznolikosti i održavanju poljoprivredne djelatnosti širom Europe. Zato ustrajemo u tome da je hitno potrebno osigurati kontinuitet poljoprivrede i turizma u tim područjima, s obzirom na problem rastuće populacije velikih mesoždera. Problem velikih mesoždera mora se riješiti bez odgode. Vrijeme je za uravnotežen pristup upravljanju divljom faunom i florom, kojim se omogućuje fleksibilnost na regionalnoj razini, a u kojem ponovno razmatranje statusa zaštite vukova i medvjeda više nije tabu. Općenito gledano moramo poduzeti korake kako bismo premostili jaz između urbanih i ruralnih područja poticanjem boljeg uzajamnog razumijevanja izazova s kojima se suočavaju stanovnici naših gradova i stanovnici ruralnih područja. Poticanje urbane poljoprivrede i tržnica može poslužiti kao učinkovit katalizator za tu integraciju. Moramo ulagati u mjere koje obuhvaćaju komunikacijske strategije kako bi potrošači od rane dobi razumjeli i cijenili trud poljoprivrednika da nam osiguraju dovoljno visokokvalitetne hrane. Pozdravljamo najavu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o pokretanju strateškog dijaloga s poljoprivrednicima te ćemo osigurati da se vaš glas čuje. 

EPP podupire otvorenu trgovinsku politiku utemeljenu na pravilima. Međutim, čvrsto stojimo iza toga da uvezeni proizvodi moraju biti u skladu s ekološkim, sanitarnim, fitosanitarnim i društvenim standardima te standardima dobrobiti životinja koji su jednaki onima koji se očekuju od naših proizvođača. Podupirat ćemo sva nastojanja da se naši standardi međunarodno priznaju i da se osigura reciprocitet kako biste imali pošten tretman. Nema smisla smanjiti našu produktivnost i preseliti proizvodnju u treće zemlje, a s njom i učinke na klimu, kao što su istjecanje ugljika i nestašica vode. Nadalje, moramo zaštititi svoju proizvodnju od nametanja carinskih protumjera zbog trgovinskih sporova koji potječu iz drugih sektora. Trgovinski sporazumi EU-a moraju sadržavati odredbe za zaštitu osjetljivih proizvoda. Zaštitne klauzule trebale bi se aktivirati kad porast obujma trgovine ugrožava stabilnost našeg tržišta. Naše izvrsne oznake zemljopisnog podrijetla moraju biti zaštićene u svim trgovinskim sporazumima.

Inovacije i ulaganja, a ne ideologija, pokretači su zelenije poljoprivrede u EU-u

Ulaganje u najsuvremeniju tehnologiju i pristup toj tehnologiji ključni su za održavanje konkurentnosti europske poljoprivrede na globalnom tržištu, održavanje naših visokih standarda i osiguravanje održivih metoda proizvodnje u skladu s očekivanjima društva. Bilo da je riječ o smanjenju emisija stakleničkih plinova, poboljšanju dobrobiti životinja ili korištenju manje količine ulaznih materijala, smatramo da će istraživanje i inovacije donijeti bolje rezultate od jednostavnog nametanja ciljeva odozgo prema dolje. Zahtijevamo da se u svim državama članicama naglasak ponovno stavi na istraživanja i inovacije u poljoprivredi, u skladu s prioritetima Unije i uzimajući u obzir regionalne dimenzije. Moramo smanjiti utjecaj na okoliš bez nužnog smanjenja naše poljoprivredne proizvodnje i to uvođenjem najsuvremenijih tehnologija. Prihvaćanjem precizne poljoprivrede i ekološki prihvatljivih inovacija povećat će se produktivnost, ali i smanjiti ekološki otisak. Zahtijevamo mnogo bolje i brže postupke odobravanja novih tehnika i alternativnih rješenja. Potrebna su nam veća ulaganja u tehnologiju i infrastrukturu, sustave upravljanja energijom te u pristupačan, pouzdan i brz internet u ruralnim područjima. Osim toga moramo poboljšati interoperabilnost, digitalne vještine, digitalnoinovacijske centre te razviti nove poslovne i upravljačke modele. Borit ćemo se za povećanje proračuna za istraživački program Obzor namijenjen poljoprivredi, hrani i biogospodarstvu te naglašavamo potrebu za poboljšanjem pristupa tržištu za manje i nove inovatore. Moramo se više truditi kako bismo osigurali da se znanje i iskustvo brzo prenesu na poljoprivredna gospodarstva s pomoću poboljšanog sustava za savjetovanje poljoprivrednika. Kako bi se optimiziralo upravljanje zemljištem nastavit ćemo odlučno promicati upotrebu umjetne inteligencije, tehnologije velikih podataka, digitalizacije i upotrebe europske svemirske tehnologije. Dodatno ćemo razvijati obećavajuće inicijative kao što su pametna sela.

Vjerujemo da znanstveno utemeljeno donošenje odluka, koje omogućuje upotrebu novih tehnologija, nudi mnogo bolje puteve prema održivijem poljoprivrednom sektoru od isključivo „ideoloških” pristupa. Primjerice, dopuštanje upotrebe novih tehnika uzgoja u EU-u omogućit će vama kao poljoprivrednicima da proizvodite usjeve za koje je potrebno manje sirovina, kao što su voda, gnojiva i pesticidi, no istovremeno će donijeti i ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te radna mjesta u cijeloj Europi. Međutim, ustrajat ćemo na usklađenosti novih tehnika uzgoja s postojećim oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu i patentnim pravom. Smatramo da bi poljoprivrednici mogli diversificirati svoje prihode i ostvariti velike koristi za okoliš uvođenjem dobrovoljnih tržišno utemeljenih inicijativa za sekvestraciju ugljika u poljoprivredi. Obvezujemo se da ćemo osigurati da se takvi programi uspostave uz što manje birokracije. Moramo povećati europsku proizvodnju bjelančevina za hranu i hranu za životinje. Vjerujemo u inovacije i infrastrukturu potrebnu za povećanu kružnost, kao što je upotreba tokova otpada i stajskog gnoja za proizvodnju obnovljive energije na poljoprivrednim gospodarstvima ili kao zamjena za skupa kemijska gnojiva. To je bolje za tlo i smanjuje emisije CO2 povezane s proizvodnjom gnojiva.

Smatramo da je ZPP glavni pokretač inovativnije, konkurentnije i održivije poljoprivrede u Europi. Pokazali smo da smo spremni, ako je to potrebno, odbaciti nepromišljene zakonodavne prijedloge kojima se pokušava zamijeniti ZPP, preusmjeriti sredstva ZPP-a i stvarati nova opterećenja za poljoprivrednike bez pružanja održivih alternativa i naknada. Primjeri za to su prijedlozi o obnovi prirode, pesticidima i industrijskim emisijama. Sada zasigurno nije vrijeme za ugrožavanje naše sigurnosti opskrbe hranom. Naprotiv, trebamo održivo intenziviranje naše proizvodnje kako bi se zajamčila dostupnost hrane u EU-u i izvan njega, posebno u vrijeme kad Rusija ugrožava izvoz žitarica na afrički kontinent i druge ranjive regije. Odbacujemo prijedloge kojima se ugrožavaju vaša vlasnička prava i prijedloge bez sveobuhvatne procjene učinka, posebno u pogledu održivosti poljoprivrednih gospodarstava i generacijske obnove. Nije pravedno da vi budete jedini koji plaćaju cijenu veće održivosti!

EPP podržava poljoprivrednike i goleme napore koje su već uložili kako bi povećali učinkovitost potrošnje vode. Moramo pružiti dodatnu potporu kako bismo omogućili održiviju upotrebu vode. Smatramo da su nova ulaganja u vodnu infrastrukturu i tehnologije za prilagodbu klimatskim promjenama ključna za budućnost poljoprivrednog sektora u državama članicama koje su osjetljivije na posljedice nestašice vode i suše.

Svjesni smo da je pred vama golem izazov jer morate povećati proizvodnju i kvalitetu proizvoda na vrlo konkurentnom globaliziranom tržištu. Pritom morate što manje utjecati na okoliš, a sami ste izravna žrtva klimatskih promjena. Ne možemo od vas poljoprivrednika očekivati sve više truda, a nuditi vam sve manje potpore. Znamo da tržište često ne nagrađuje veće troškove proizvodnje koji proizlaze iz održivijih praksi. Naposljetku, željeli bismo olakšati postizanje novog konsenzusa u društvu. Želimo da potrošači zaista shvate važnost održivije proizvodnje hrane i da je podrže te da se to odrazi u odlukama koje donose u svojim lokalnim prodavaonicama prehrambenih proizvoda.

Drugi srodni sadržaj