Privatnost

 


Važna pravna obavijest

Informacije na ovoj internetskoj stranici podliježu pravilima iz izjave o odricanju od odgovornosti obavijesti o autorskom pravu i onima u vezi sa zaštitom osobnih podataka.


Izjava o odricanju od odgovornosti

Klub zastupnika EPP-a održava ovu internetsku stranicu kako bi poboljšao pristup javnosti informacijama o svojim inicijativama i općenito o politikama Europske unije. Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne. Ako nas se upozori na pogreške, pokušat ćemo ih ispraviti.
Međutim, naš klub zastupnika ne preuzima na sebe nikakvu odgovornost ili obvezu u vezi s informacijama na ovoj internetskoj stranici.

Te informacije:

 • samo su općenite i ne odnose se na konkretne okolnosti u vezi s nekim pojedincem ili tijelom;
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane;
 • ponekad vode na vanjske internetske stranice koje službe našeg kluba zastupnika ne nadziru i za koje naš klub ne preuzima nikakvu odgovornost;
 • ne mogu se smatrati stručnim ili pravnim savjetom (ako vam je potreban konkretan savjet, uvijek biste se trebali posavjetovati s odgovarajućim stručnjakom).

Molimo vas da imate na umu kako vam ne možemo jamčiti da je dokument dostupan na internetu vjeran službeno usvojenom tekstu. Autentičnima se smatraju samo zakonodavni tekstovi Europske unije objavljeni u Službenom listu Europske unije (Official Journal of the European Union).

Naš je cilj smanjiti prekide do kojih dolazi zbog tehničkih pogrešaka. Međutim, neki podaci ili informacije na našoj internetskoj stranici možda su uneseni ili se nalaze u datotekama ili formatima koji nisu bez pogreške pa vam ne možemo jamčiti da pružanje naše usluge neće biti prekinuto ili da na pružanje naše usluge ti problemi neće na neki drugi način utjecati. Klub zastupnika EPP-a ne preuzima na sebe nikakvu odgovornost u vezi s takvim problemima do kojih je došlo zbog korištenja naše stranice ili neke vanjske stranice koja je s njom povezana.

Općenito, klub zastupnika EPP-a ne može se smatrati odgovornim ni za kakve probleme tehničke prirode koji utječu na prijenos naše internetske stranice.

Klub zastupnika EPP-a zadržava pravo na izmjenu te na privremeno ili trajno prekidanje korištenja cijele internetske stranice ili njezinih dijelova, bez prethodne najave ili odštete.

Ni u kojem slučaju ne možete ni vi ni treća strana smatrati odgovornim klub zastupnika EPP-a ni za koju promjenu, prekide, privremenu obustavu ili uklanjanje ove internetske stranice.

Nije nam namjera ovom izjavom o odricanju od odgovornosti ograničiti odgovornost našeg kluba zastupnika protivno nijednoj odredbi iz važećeg nacionalnog zakona niti izuzeti svoju odgovornost za ono što se prema tom zakonu ne može izuzeti.


Obavijest o autorskom pravu

© klub zastupnika EPP-a, 2012-2027

Svi tekstovi i multimedijske informacije (zvukovi, slike, softver itd.) na ovoj internetskoj stranici intelektualno su vlasništvo kluba zastupnika EPP-a ili se radi o informacijama na koje je klub stekao pravo ili se oko prava na njih dogovorio. Stoga je pridržano pravo na sve tekstove, fotografije, videosnimke, činjenice, obavijesti, logotipe, marke proizvoda i sve drugo što se nalazi na našoj internetskoj stranici i sve je zaštićeno pravom o zaštitnom znaku i/ili autorskim pravom i/ili drugim važećim odredbama koje bi se mogle primijeniti na intelektualno vlasništvo.

Reproduciranje je dopušteno, pod uvjetom da se uz dužno poštovanje spomene izvor, osim ako nije drukčije navedeno.

Sadržaj, pogotovo multimedijski sadržaj, mora se reproducirati u originalnom obliku te se ne smije uređivati niti ikako drukčije promijeniti za korištenje u svrhe za koje nije prvotno namijenjen. Svako nezakonito korištenje cijele internetske stranice ili njezinih dijelova (plagiranje, krivotvorenje itd.) može dovesti do pokretanja sudskog postupka prema važećim zakonima.

Ako je za reprodukciju ili korištenje teksta i multimedijskih informacija (zvuk, slike, softver itd.) potrebno prethodno dopuštenje, tim se dopuštenjem poništava gore spomenuto opće dopuštenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja korištenja.


Zaštita osobnih podataka

Klub zastupnika EPP-a drži do privatnosti korisnika. Politika privatnosti temelji se na: Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ.

Tom općenitom politikom obuhvaćene su sve internetske stranice kluba zastupnika EPP-a.

Iako većinu naših internetskih stranica možete pretraživati bez otkrivanja ikakvih osobnih podataka, u nekim su slučajevima oni potrebni kako bismo vam pružili tražene internetske usluge.

Internetske stranice na kojima se traže takve informacije s njima postupaju prema politici opisanoj u gore spomenutoj Uredbi. Niže su navedene dodatne informacije o korištenju vaših podataka, a u nekim slučajevima dodatne informacije možete pronaći na samim internetskim stranicama.

U tom pogledu:

 • za svaku konkretnu internetsku uslugu, kontrolor određuje svrhu i načine obrade osobnih podataka te osigurava usklađenost specifične internetske usluge s politikom privatnosti;
 • unutar svake institucije dužnosnik zadužen za zaštitu podataka osigurava primjenu odredbi Uredbe te savjetuje kontrolore o ispunjavanju njihovih obveza (vidi čl. 24. Uredbe);
 • za sve institucije, europski nadzornik zaštite podataka djeluje kao neovisno nadležno tijelo (vidi čl. 41. do 45. Uredbe).


Na svim internetskim stranicama kluba zastupnika EPP-a nalaze se poveznice koje vode na internetske stranice trećih strana. Budući da one nisu u našoj nadležnosti, molimo vas da pročitate njihove politike privatnosti.


Što je internetska usluga?

Internetska usluga na internetskim stranicama kluba zastupnika EPP-a je usluga ili izvor informacija koji je dostupan na internetu kako bi se poboljšala komunikacija između građana i poslovnih subjekata s jedne strane i našeg europskog kluba zastupnika s druge strane.

Trenutačno pružamo informacijske usluge koje građanima, medijima, poslovnim subjektima, upravama i drugim donositeljima odluka omogućuju lagan i učinkovit pristup informacijama, čime se povećava transparentnost i razumijevanje politika i aktivnosti našeg kluba zastupnika. Te usluge obuhvaćaju uslugu vezanu uz biltene i mogućnost spremanja popisa omiljenih kontakata, za što morate otvoriti korisnički račun.


Naša izjava o politici privatnosti sadrži sljedeće informacije o korištenju vaših podataka:

 • koje se informacije prikupljaju, u koju svrhu i na koji tehnički način klub zastupnika prikuplja osobne podatke isključivo u obujmu koji je potreban za ispunjavanje konkretne svrhe. Informacije se neće ponovno koristiti za svrhu koja nije sukladna s prvotnom svrhom;
 • komu se vaši podaci otkrivaju. Klub zastupnika EPP-a vaše će podatke otkriti trećim stranama samo ako je to nužno za ostvarenje gore navedene svrhe te samo navedenim primateljima ili kategorijama primatelja. Klub neće objaviti vaše osobne podatke u izravne marketinške svrhe;
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i po potrebi ih ispraviti. Budući da se radi o vašim podacima, također se imate pravo usprotiviti protiv obrade vaših osobnih podataka iz opravdanih uvjerljivih razloga, osim ako su vaši podaci prikupljeni kako bi se poštovala pravna obveza ili ako su potrebni zbog izvršavanja ugovora u kojem ste vi jedna od strana ili ako se vaši podaci koriste u svrhu za koju ste vi dali svoj nedvojbeni pristanak;
 • koliko se dugo čuvaju vaši podaci. Klub zastupnika EPP-a podatke čuva samo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha zbog koje su podaci prikupljeni ili zbog daljnje obrade;
 • koje se mjere sigurnosti poduzimaju kako bi se zaštitili vaši podaci od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa;
 • komu se obratiti ako imate pitanja ili pritužbe;
 • kad klub zastupnika EPP-a može koristiti vaše podatke kako bi s vama stupio u kontakt;
 • kako koristimo kolačiće na internetskoj stranici kluba zastupnika EPP-a i kako možete odbiti te kolačiće.


Koje vrste podataka o vama prikupljamo, zašto i kako?

Ako želite primati naše biltene ili imati popis osoba za kontakt u klubu zastupnika EPP-a, nudimo vam mogućnost kreiranja korisničkog računa na našoj internetskoj stranici. Da biste to učinili, molimo vas da ostavite adresu e-pošte na koju želite primati obavijesti i koju ćete koristiti prilikom prijave. Ta se adresa pohranjuje u bazi podataka za bilten kako bismo je mogli koristiti svaki put kada vam šaljemo obavijest. Od vas će se tražiti da upišete lozinku koja će biti šifrirana. Također će se tražiti da upišete ime, prezime, izabrani jezik te da naznačite jeste li novinar. Te informacije koristimo kako bismo vam se mogli obraćati po imenu te kako bismo znali na kojem jeziku da vam pošaljemo sadržaj u slučajevima kada se on prevodi. Ako naznačite da ste novinar, od nas možete primati i pozivnice za novinare.

Koristimo vlastitu aplikaciju za biltene kako bismo vam poslali informacije koje ste tražili, a vaši se podaci pohranjuju u internoj bazi podataka kojoj samo mi imamo pristup. Od vas se može tražiti da unesete i dodatne informacije poput imena i prezimena, naziva vaše organizacije, države te podatak o tome jeste li novinar. Ti se podaci pohranjuju, ali se ne koriste. Podaci se mogu koristiti kako bismo procijenili koje su informacije važne kod slanja biltena našim korisnicima.

Za statistička mjerenja na našoj stranici te za podatak o tome iz kojih su država naši posjetitelji koristimo uslugu Google Analytics. To činimo kako bismo analizirali i poboljšali našu internetsku stranicu i usluge koje nudimo. Međutim, ne prikupljamo potpune IP adrese.

Podatke koje ste nam dali također možemo upotrijebiti kako bismo vam odgovorili na upite koje nam pošaljete telefonski ili e-poštom.


Kome otkrivamo vaše podatke?

Klub zastupnika EPP-a vaše će podatke otkriti trećim stranama samo ako je to nužno za ostvarenje gore navedene svrhe te samo navedenim primateljima ili kategorijama primatelja. Klub neće objaviti vaše osobne podatke u izravne marketinške svrhe.


Kako možete pristupiti svojim podacima i ispraviti ih ili urediti?

U bilo kojem trenutku možete odustati od naše usluge slanja biltena pritiskom na poveznicu za odustajanje od usluge koja se nalazi na dnu svakog biltena.

Kako biste izmijenili svoje podatke, promijenili željene postavke ili kako biste znali koje informacije čuvamo, također se možete prijaviti na svoj korisnički račun na našoj internetskoj stranici. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam pisati na eppgroup@europarl.europa.eu.


Koliko čuvamo vaše podatke?

Vaše podatke čuvamo dok ste god korisnici naših usluga ili sve dok vam ne odgovorimo na pitanje. Kad odlučite prestati koristiti naše usluge, te ćemo podatke izbrisati iz svojih baza podataka. Također ćemo uništiti podatke prikupljene prilikom odgovaranja na vaše pitanje ako vi to od nas zatražite.


Koje sigurnosne mjere poduzimamo kako bismo zaštitili vaše podatke?

Vaši se podaci čuvaju u sigurnoj bazi podataka. Internetski poslužitelji kluba zastupnika EPP-a zaštićeni su korporativnim vatrozidom a baze podataka određenom prijavom i lozinkom.


Kad smijemo koristiti vaše podatke da bismo s vama stupili u kontakt?

Koristit ćemo vaše podatke svaki put kad vam budemo slali bilten koji ste odlučili primati. Također ćemo koristiti vaše podatke kad vam budemo odgovarali na postavljeni upit.


Kako koristimo kolačiće?

Koristit ćemo kolačiće za čuvanje vaših postavki (npr. izbor prikazanog jezika) pri posjetu našoj internetskoj stranici ili prilikom prijave na vaš korisnički račun (npr. kad pritisnete "zapamti me" prilikom prijave na vaš korisnički račun), kad to od nas zatražite.


Što je kolačić?

Kolačić je mala količina podataka i obično uključuje jedinstveni identifikator koji se šalje na pretraživač vašeg računala ili mobilnog telefona (u daljnjem tekstu „uređaj”) s računala internetske stranice te se pohranjuje na tvrdi disk vašeg uređaja. Svaka internetska stranica može poslati vlastiti kolačić na vaš pretraživač ako to dopuštaju željene postavke vašeg pretraživača, ali kako bi se zaštitila vaša privatnost, vaš pretraživač dopušta internetskoj stranici pristup kolačiću koji vam je već poslala, a ne kolačićima koje su vam poslale druge internetske stranice. Mnoge internetske stranice to rade svaki put kad netko posjeti njihovu stranicu kako bi pratile protok prometa na internetu.


Analitički kolačići:

Drupal.xxx

Ovi se kolačići koriste isključivo u svrhu prezentacije

pnst

Ovaj kolačić koristi se za pomoć u upravljanju pretplatom i ne sadrži nikakve osobne podatke

__utmx and _gax

Ove kolačiće koristi Google Analytics kako bi nam pomogao da saznamo kada posjetite našu web stranicu, kako komunicirate s nama i koji sadržaj gledate kako bismo poboljšali našu web stranicu u skladu s vašim potrebama.

 

Što radimo s e-poštom koju nam šaljete?

Neke internetske stranice kluba zastupnika EPP-a nude pritiskanje opcije „kontakt” koja vas vodi na stranicu s kontaktnom adresom e-pošte. Ako pritisnete tu e-adresu, aktivirat će se vaš softver e-pošte i ponuditi vam da svoje komentare pošaljete na određeni funkcionalni poštanski sandučić.

Kad pošaljete tu poruku, prikupljaju se samo vaši osobni podaci koji su potrebni za davanje odgovora. Ako ekipa zadužena za poštanski sandučić ne može odgovoriti na vaše pitanje, proslijedit će vašu e-poštu drugoj službi.

Ako imate pitanja u vezi s obradom vaše e-pošte i s njome povezanih osobnih podataka, slobodno i to napišite u svojoj poruci.


Komu da se obratim za dodatne informacije?

Pišite nam na epp-internet@europarl.europa.eu

 

Promjene u vezi s politikom privatnosti kluba zastupnika EPP-a

Politika privatnosti može se s vremena na vrijeme ažurirati pa je stoga pročitajte svaki put kad dajete osobne podatke klubu zastupnika EPP-a. Datum najnovijih izmjena bit će napisan na ovoj stranici. Ako ne pristajete na te izmjene, molimo vas da svoje osobne podatke više ne ostavljate klubu EPP-a na internetskim stranicama kluba. Ako u politici privatnosti dođe do značajnih promjena, obavijest o tome stavit ćemo na istaknuto mjesto na ovoj internetskoj stranici.


Zadnji put ažurirano: 24.10.2019