EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttosopimus: Kestämättömän järjestelmän lopettaminen ja historiallinen kokonaisratkaisu geopoliittisen epävarmuuden keskellä.

17.04.2024

EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttosopimus: Kestämättömän järjestelmän lopettaminen ja historiallinen kokonaisratkaisu geopoliittisen epävarmuuden keskellä.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
vene, jossa on siirtolaisia

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän eurooppalainen D-päivä on koittanut, kun on kyse todella toimivasta turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta. Vihdoinkin olemme yhdessä vastuussa rajoistamme. Me PPE-ryhmässä olemme ajaneet EU:n muuttoliikejärjestelmän perusteellista uudistamista, ja olemme onnistuneet siinä: haluamme EU:n, joka suojelee rajojaan tehokkaasti uhkilta, on kova salakuljettajia, ihmiskauppiaita ja rikollisuutta kohtaan mutta kohtelee samalla turvapaikanhakijoita oikeudenmukaisesti ja arvokkaasti.

Joulukuussa 2023 EU pääsi sopimukseen Euroopan turvapaikka- ja maahanmuuttosopimuksesta, joka on yksi nykyisen lainsäädäntökauden suurimmista ja tärkeimmistä oikeudellisista uudistuksista. Viime viikolla suoritettu lopullinen äänestys sopimuksen uudistuksista täyttää toimielimen sitoumuksen hyväksyä uudistukset vaalikauden loppuun mennessä ennen eurovaaleja.

Uudessa turvapaikka- ja maahanmuuttosopimuksessa otetaan käyttöön kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeen ja turvapaikka-asioiden hallintaan ja samalla säilytetään solidaarisuuden ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaate jäsenvaltioiden kesken. Juuri siksi tämä sopimus on niin tärkeä. Jaamme vastuun ulkorajojen valvonnasta ja inhimillisen suojelun tarjoamisesta sitä todella tarvitseville. Ensimmäistä kertaa tehdään selvä ero Euroopan ulkorajalle saapumisen yhteydessä: henkilöt, joille todennäköisesti myönnetään turvapaikka, pääsevät tavanomaiseen menettelyyn, kun taas hakijat, joilla on vähäisemmät mahdollisuudet saada kansainvälistä suojelua, kuten turvallisista kolmansista maista tulevat hakijat, joutuvat jäämään vastaanottokeskuksiin ulkorajalla ja heihin sovelletaan nopeutettua menettelyä.

Uudessa turvapaikka- ja maahanmuuttosopimuksessa otetaan käyttöön kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeen ja turvapaikka-asioiden hallintaan, mutta samalla säilytetään solidaarisuuden periaate ja vastuun oikeudenmukainen jakaminen jäsenvaltioiden kesken. Juuri siksi tämä sopimus on niin tärkeä. Jaamme vastuun ulkorajojen valvonnasta ja inhimillisen suojelun tarjoamisesta sitä todella tarvitseville.

Jälkimmäisen ryhmän ei enää sallita matkustaa muihin Euroopan maihin. Pakollisessa henkilöllisyyden, turvallisuuden ja terveyden tarkastuksessa, joka tehdään heti maahantulon yhteydessä, määritetään, kuka joutuu mihin menettelyyn. Näin voidaan tarjota välitöntä apua sitä tarvitseville ja nopeuttaa menettelyjä niille, joilla ei ole oikeutta jäädä ja jotka on palautettava. Maahanmuuton hallinnan palauttaminen tarkoittaa, että ihmiskauppiaat eivät enää päätä, kuka pääsee Euroopan alueelle, vaan jäsenvaltiot itse.

Maahanmuuton hallinnan palauttaminen tarkoittaa, että ihmiskauppiaat eivät enää päätä, kuka pääsee Euroopan alueelle, vaan jäsenvaltiot itse.

Pakollisesta solidaarisuudesta tulee normi. Jäsenvaltiot voivat osallistua eri tavoin, esimerkiksi ottamalla vapaaehtoisesti vastaan turvapaikanhakijoita tai antamalla taloudellista tai aineellista tukea. Uusi solidaarisuusmekanismi tekee vuosittain analyysin, jossa otetaan huomioon myös jäsenvaltioiden valmiudet. Tällä tavoin olemme sitoutuneet auttamaan apua tarvitsevia ja samalla pohtimaan, mistä me yhteiskuntana voimme selviytyä kaikkialla Euroopassa.

Tämä uudistus on välttämätön ja historiallinen askel, mutta se ei yksin riitä. Tehokas turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka edellyttää myös laittomasti maahan saapuvien henkilöiden määrän vähentämistä, tehokkaan palauttamis- ja takaisinottopolitiikan edistämistä lähtömaihin ja sellaisten laillisen maahanmuuton laillisten väylien luomista, jotka hyödyttävät Eurooppaa ja lähtömaita. Tämä tarkoittaa, että on jatkettava investointeja lähtö- ja kauttakulkumaihin, erityisesti (Pohjois-)Afrikan maihin, joista valtaosa tulevasta muuttoliikkeestä tulee, mutta myös yhdistettävä kaikki asiaankuuluvat EU:n politiikat, välineet ja välineet, mukaan lukien kauppasopimukset, kehitysapu, laillinen maahanmuutto ja viisumipolitiikka, kolmansiin maihin tehtävään yhteistyöhön muuttoliikkeen, paluun ja takaisinoton aloilla. Nyt kun sopimus on vihdoin tehty, olisi keskityttävä nopeaan ja täysimääräiseen täytäntöönpanoon ja yhteistyöhön Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa tämän yhteisen haasteen ratkaisemiseksi.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 177 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö