committee

Kalandus

Lihtsustatud ja jätkusuutlik kalapüük

Kalanduspoliitika peab ühildama paljude sidusrühmade huvid, tagades samal ajal merekeskkonna ja kalavarude pikaajalise elujõulisuse, kalurite elatusvahendid ning kalandusega seotud tööstusharude ja rannikukogukondade tuleviku.

Fraktsioon PPE on kaitsnud põhjalaevastiku kalurite elatusvahendeid, toetades Põhjamere jätkusuutlikku kalapüüki võimaldavat eeskirjade raamistikku. Me võitlesime uute eeskirjade eest, mis lihtsustavad nende poolt kalapüügiks kasutatavaid meetmeid, kohandades samal ajal meetmeid vastavalt iga püügipiirkonna erivajadustele, tuues sektorile paindlikkust, säilitades samal ajal selle peamise eesmärgi: kalavarude jätkusuutlikkuse.

Kalapüügivahenditega mees seisab oma traaleril

Muu seotud teave