committee

Kalandus

Lihtsam ja säästvam kalapüük

Kalanduspoliitikas tuleb kokku sobitada paljude sidusrühmade huvid, kaitstes samal ajal merekeskkonna ja kalavarude pikaajalist elujõulisust, kalurite sissetulekut ning kalandusega seotud tööstusharude ja rannikukogukondade püsimajäämist.

ERP fraktsioon kaitseb Põhjamere kalurite huve, toetades uusi nõudeid, mis tagavad Põhjameres säästva kalapüügi. Seisime selle eest, et lihtsustada kalapüügivõtteid ja kohandada neid vastavalt konkreetse püügi vajadustele. Nii muudab uus kord sektori paindlikumaks ja järgib samas oma põhieesmärki: tagada kalavarude jätkusuutlikkus.

Muu seotud teave