122392
THEMATIC

Sikre grænser, sikkert Europa: en europæisk asyl- og migrationspolitik, der byder velkommen og beskytter

EPP-gruppen har været fortaler for og opfordret medlemsstaterne til at vedtage "Migrationspagten" for at etablere en bæredygtig europæisk ramme for håndtering af migrationsudfordringer. Vores indsats havde til formål at forhindre irregulær migration og uautoriserede bevægelser inden for EU-landene, bekæmpe migrantsmugling og menneskehandel og fremme solidaritet mellem EU's nationer gennem en robust solidaritetsmekanisme. Gruppens vedtagelse af et omfattende positionspapir om asyl og migration understregede vores forpligtelse til at beskytte de europæiske grænser, skelne mellem flygtninge og økonomiske migranter og sikre effektiv hjemsendelse af personer, der ikke har brug for international beskyttelse. Derudover slog vi til lyd for, at EU's eksterne nødfonde skulle bruges til at håndtere migrationsårsager effektivt, og vi understregede vigtigheden af den nye europæiske grænse- og kystvagtslov til at forbedre grænsesikkerheden og sikre effektive tilbagesendelser, hvilket gør Europa til et mere sikkert kontinent for dets borgere.

Sikre grænser, sikkert Europa: en europæisk asyl- og migrationspolitik, der byder velkommen og beskytter

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Både, der bruges af migranter til at krydse Middelhavet, er efterladt på strandene på Lampedusa, en lille ø syd for Sicilien.
opinion 15.02.2024

Sikre grænser, sikkert Europa: en europæisk asyl- og migrationspolitik, der byder velkommen og beskytter

EU's grænser er under stort pres. Siden krigen i Ukraine brød ud, har vi budt mere end 4 millioner flygtninge velkommen, men vi har også stået over for hviderussiske og russiske forsøg på at bruge migranter som et våben. I Sydeuropa er antallet af mennes...

Dette dokument, der beskriver vores nøgleprioriteter på asyl- og migrationsområdet, er stadig meget relevant. Ikke desto mindre har en række begivenheder påvirket EU's asyl- og migrationspolitik.

publications 01.02.2023

EPP-Gruppens positionspapir om asyl og migration

Dette dokument, der beskriver vores vigtigste prioriteter på asyl- og migrationsområdet, er stadig meget relevant. Ikke desto mindre har en række begivenheder påvirket EU's asyl- og migrationspolitik.

  1. Vi ønsker at bryde migrantsmuglernes forretningsmodel
  2. Vi ønsker et stærkere EU-samarbejde for at stoppe migrantsmugling
  3. Vi ønsker tilstrækkelig finansiering og ressourcer til frontlinjeagenturerne til at forsvare EU's grænser
  4. Vi ønsker at sikre en effektiv implementering af europæisk integreret grænseforvaltning
  5. Vi ønsker en effektiv tilbagesendelsespolitik for at beskytte Schengen
  6. Vi ønsker EU-finansiering til at styrke infrastruktursystemerne ved EU's ydre grænser
  7. Vi ønsker en stærkere europæisk grænse- og kystvagt
  8. Vi ønsker et effektivt, fælles europæisk asylsystem, herunder tilbagesendelser
  9. Vi ønsker, at EU's bistandspolitik tager fat på de grundlæggende årsager til migration
  10. Vi ønsker at stoppe 'asylshopping'. Migrantsmuglere skal ikke bestemme, hvem der har ret til at komme ind i EU.

Udtalelser

båd med migranter om bord
opinion
Læs mere
båd med migranter om bord
opinion
Læs mere

2 / 2

Positionspapirer

Publikation picture
publications
Læs mere
Publikation picture
publications
Læs mere

2 / 2

Videoer