122392
THEMATIC

Turvalliset rajat, turvallinen Eurooppa: eurooppalainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, joka toivottaa tervetulleeksi ja suojelee ihmisiä.

EPP-ryhmä on kannattanut ja kehottanut jäsenvaltioita hyväksymään muuttoliikesopimuksen, jolla luodaan kestävät Euroopan laajuiset puitteet muuttoliikehaasteisiin vastaamiseksi. Toimiemme tavoitteena oli estää laiton maahanmuutto ja luvaton liikkuminen EU-maiden sisällä, torjua maahanmuuttajien salakuljetusta ja ihmiskauppaa sekä edistää solidaarisuutta EU:n jäsenvaltioiden välillä vahvan solidaarisuusmekanismin avulla. Ryhmä hyväksyi kattavan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa koskevan kannanoton, jossa korostettiin sitoutumistamme Euroopan rajojen suojeluun, pakolaisten ja taloudellisista syistä maahan tulevien maahanmuuttajien erottamiseen toisistaan ja sen varmistamiseen, että henkilöt, jotka eivät tarvitse kansainvälistä suojelua, voidaan palauttaa. Lisäksi puolustimme EU:n ulkoisten hätärahastojen käyttöä muuttoliikkeen syiden tehokkaaseen käsittelyyn ja korostimme uuden Euroopan raja- ja rannikkovartiostoa koskevan lain merkitystä rajaturvallisuuden parantamisessa ja tehokkaan palauttamisen varmistamisessa, mikä tekee Euroopasta turvallisemman maanosan kansalaisilleen.

Turvalliset rajat, turvallinen Eurooppa: eurooppalainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, joka toivottaa tervetulleeksi ja suojelee ihmisiä.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Siirtolaisten Välimeren ylitykseen käyttämiä veneitä on hylätty Lampedusan rannoille, joka on pieni saari Sisilian eteläpuolella.
opinion 15.02.2024

Turvalliset rajat, turvallinen Eurooppa: eurooppalainen turvapaikka- ja maahanmuut-topolitiikka, joka toivottaa tervetulleeksi ja suojelee

Euroopan unionin rajoilla on kova paine. Ukrainan sodan syttymisen jälkeen olemme vastaanottaneet yli 4 miljoonaa pakolaista, mutta olemme myös kohdanneet Valko-Venäjän ja Venäjän yrityksiä käyttää siirtolaisia aseena. Etelä-Euroopassa laittomasti Eurooppaan...

Tässä asiakirjassa esitetään tärkeimmät painopistealueemme turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa, ja se on edelleen hyvin ajankohtainen. Useat tapahtumat ovat kuitenkin vaikuttaneet unionin turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan.

publications 01.02.2023

EPP-ryhmän kannanotto turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikkaan

Tässä asiakirjassa esitetään tärkeimmät painopistealueemme turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa, ja se on edelleen hyvin ajankohtainen. Useat tapahtumat ovat kuitenkin vaikuttaneet unionin turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan.

  1. Haluamme murtaa maahanmuuttajien salakuljettajien liiketoimintamallin.
  2. Haluamme vahvempaa EU-yhteistyötä maahanmuuttajien salakuljetuksen lopettamiseksi.
  3. Haluamme riittävää rahoitusta ja resursseja etulinjan virastoille EU:n rajojen puolustamiseksi.
  4. Haluamme varmistaa Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tehokkaan täytäntöönpanon.
  5. Haluamme tehokkaan palauttamispolitiikan Schengenin suojelemiseksi.
  6. Haluamme EU:n rahoitusta EU:n ulkorajojen infrastruktuurijärjestelmien vahvistamiseen.
  7. Haluamme vahvemman Euroopan raja- ja rannikkovartioston.
  8. Haluamme tehokkaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän, joka kattaa myös palautukset.
  9. Haluamme, että EU:n tukipolitiikalla puututaan maahanmuuton perimmäisiin syihin.
  10. Haluamme lopettaa turvapaikkaostokset. Maahanmuuttajien salakuljettajat eivät päätä, kenellä on oikeus päästä EU:hun.

Mielipiteet

vene, jossa on siirtolaisia
opinion
Lue lisää
vene, jossa on siirtolaisia
opinion
Lue lisää

2 / 2

Kannanottoasiakirjat

Julkaisu picture
publications
Lue lisää
Julkaisu picture
publications
Lue lisää
Julkaisu picture
publications
Lue lisää

3 / 3

Videot