Хармония на пазара: Изграждане на социална икономика в ЕС

09.04.2024

Хармония на пазара: Изграждане на социална икономика в ЕС

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия

Над 70 % от предприятията в ЕС не разполагат с персонал с подходящи цифрови умения, което възпрепятства инвестициите.

Как можем да преодолеем дисбаланса между безработицата, свободните работни места и уменията, необходими за заемането им? Първата стъпка към преодоляването на това несъответствие е да предложим програми за допълнително обучение на нашата работна сила. Повишаването на квалификацията и ученето през целия живот са ключови части от тази трансформация.

В този епизод от подкаст поредицата на Групата на ЕНП "Европа, която защитава своите хора" обсъждаме нашата визия за Европа, която работи за всички, като същевременно осигурява конкурентоспособността на ЕС.

Чуйте повече от нашите членове на ЕП Аксел Вос, Андреас Шваб, Денис Радтке, Мария Уолш и Жига Тюрк, професор в Университета в Любляна.

Друго свързано съдържание