Dohoda medzi EÚ a Čile prináša viac vývozu z EÚ a lepší prístup k surovinám

29.02.2024 12:24

Dohoda medzi EÚ a Čile prináša viac vývozu z EÚ a lepší prístup k surovinám

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
EÚ - Čile

Skupina EPP sa zasadzuje za spravodlivé a inteligentné obchodné dohody. "Nová a veľmi komplexná dohoda medzi Európskou úniou a Čile zdôrazňuje náš záväzok podporovať vzájomne výhodné obchodné vzťahy. Dohoda podporí obchod, udržateľný rozvoj, dodávky energie a surovín a ekologický prechod," uviedol José Manuel García-Margallo, poslanec Európskeho parlamentu, hlavný vyjednávač skupiny EPP pre dohodu medzi EÚ a Čile.

"Som veľmi rád, že Európsky parlament vyjadril súhlas s obchodnou dohodou medzi EÚ a Čile. Táto dohoda zvýši vývoz EÚ do Čile až o 4,5 miliardy EUR a zabezpečí dodávky dôležitých surovín a čistej energie. Menšie podniky budú môcť plne využívať výhody dohody, keďže na 99,9 % vývozu z EÚ sa nebudú vzťahovať žiadne clá a vďaka osobitnej kapitole pre MSP bude menej byrokracie," uviedol poslanec EP Jörgen Warborn, hovorca skupiny PPE pre medzinárodný obchod.

Európsky parlament dnes dal zelenú pokročilej rámcovej dohode medzi EÚ a Čile, ktorá pravdepodobne nadobudne platnosť ešte tento rok.

"Dohoda medzi EÚ a Čile odráža, aké hlboké a komplexné sú vzťahy Európy s krajinami Latinskej Ameriky. Udržiavanie úzkych vzťahov založených na pevnom rámci obchodu a investícií je nevyhnutné. Budovanie na tomto spoločnom základe s dlhodobou perspektívou je príležitosťou na partnerstvo pre obe strany, ktorú nemožno premárniť. Je načase, aby sme dokázali vytvoriť víziu založenú na spoločných záujmoch," povedal García-Margallo.

"Využime tento impulz a využime príležitosť na zintenzívnenie rokovaní s ďalšími kľúčovými partnermi, ako sú Austrália a Mercosur. Dohody o voľnom a spravodlivom obchode sú kľúčové pre hospodársky rast, pracovné príležitosti, prosperitu a konkurencieschopnosť Európy," zdôraznil Warborn.

Dohoda prinesie užšie obchodné vzťahy a lepší prístup k surovinám, ako je lítium, a čistým palivám, ako je zelený vodík, ktoré sú kľúčové pre prechod na ekologické hospodárstvo. Lítium je obzvlášť dôležité pre batérie a elektronickú mobilitu. Dohoda poskytne investorom z EÚ v Čile rovnaké zaobchádzanie ako čílskym investorom v EÚ a umožní spoločnostiam z EÚ lepší prístup k čílskym vládnym zákazkám na tovar, služby, práce a koncesie na práce. Čile súhlasí s ochranou zemepisných označení viac ako 200 tradičných potravín a nápojov EÚ. V súčasnosti vyváža z Európy do Čile viac ako 20 000 malých a stredných podnikov.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah