EU:n ja Chilen sopimus lisää EU:n vientiä ja parantaa raaka-aineiden saatavuutta.

29.02.2024 12:24

EU:n ja Chilen sopimus lisää EU:n vientiä ja parantaa raaka-aineiden saatavuutta.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
EU-Chile

EPP-ryhmä kannattaa oikeudenmukaisia ja älykkäitä kauppasopimuksia. "Euroopan unionin ja Chilen välinen uusi ja erittäin kattava sopimus korostaa sitoutumistamme molempia osapuolia hyödyttävien kauppasuhteiden edistämiseen. Sopimuksella edistetään kauppaa, kestävää kehitystä, energian ja raaka-aineiden toimituksia sekä vihreää siirtymää", sanoo Euroopan parlamentin jäsen José Manuel García-Margallo, joka on EU:n ja Chilen sopimuksen EPP-ryhmän pääneuvottelija.

"Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä EU:n ja Chilen kauppasopimukselle. Sopimus lisää EU:n vientiä Chileen jopa 4,5 miljardilla eurolla ja turvaa kriittisten raaka-aineiden ja puhtaan energian toimitukset. Pienyritykset voivat hyödyntää sopimusta täysimääräisesti, sillä 99,9 prosenttia EU:n viennistä on tullitonta ja pk-yrityksiä koskevan luvun ansiosta byrokratia on vähäisempää", sanoo Euroopan parlamentin jäsen Jörgen Warborn, joka on PPE-ryhmän kansainvälisen kaupan tiedottaja.

Euroopan parlamentti näytti tänään vihreää valoa EU:n ja Chilen väliselle pitkälle kehitetylle puitesopimukselle, joka tulee todennäköisesti voimaan tänä vuonna.

"EU:n ja Chilen välinen sopimus kuvastaa sitä, miten syvät ja kattavat suhteet Euroopalla on Latinalaisen Amerikan maihin. On ehdottoman tärkeää ylläpitää tiiviitä suhteita, jotka perustuvat vankkaan kauppa- ja investointikehykseen. Tämän yhteisen perustan rakentaminen pitkällä aikavälillä on molemmille osapuolille kumppanuuden mahdollisuus, jota ei voi hukata. Nyt on aika luoda visio, joka perustuu yhteisiin etuihin", García-Margallo sanoi.

"Hyödyntäkäämme tätä vauhtia ja tarttukaamme tilaisuuteen tehostaa neuvotteluja muiden keskeisten kumppaneiden, kuten Australian ja Mercosurin, kanssa. Vapaat ja oikeudenmukaiset kauppasopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä talouskasvun, työllistymismahdollisuuksien, vaurauden ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta", Warborn korosti.

Sopimus tiivistää kauppasuhteita ja parantaa raaka-aineiden, kuten litiumin, ja puhtaiden polttoaineiden, kuten vihreän vedyn, saatavuutta, sillä ne ovat ratkaisevan tärkeitä vihreään talouteen siirtymisessä. Litium on erityisen tärkeää akkujen ja sähköisen liikkuvuuden kannalta. Sopimus antaa EU:n sijoittajille Chilessä saman kohtelun kuin chileläisille sijoittajille EU:ssa ja parantaa EU:n yritysten mahdollisuuksia saada Chilen julkisia hankintasopimuksia tavaroista, palveluista, rakennusurakoista ja käyttöoikeusurakoista. Chile hyväksyy yli 200 perinteisen EU:n elintarvike- ja juomatuotteen maantieteellisten merkintöjen suojan. Yli 20 000 pk-yritystä harjoittaa tällä hetkellä vientiä Euroopasta Chileen.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö