Η συμφωνία ΕΕ-Χιλής αυξάνει τις εξαγωγές της ΕΕ και βελτιώνει την πρόσβαση σε πρώτες ύλες

29.02.2024 12:24

Η συμφωνία ΕΕ-Χιλής αυξάνει τις εξαγωγές της ΕΕ και βελτιώνει την πρόσβαση σε πρώτες ύλες

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
ΕΕ-Χιλής

Η Ομάδα ΕΛΚ υποστηρίζει δίκαιες και έξυπνες εμπορικές συμφωνίες. "Η νέα και πολύ ολοκληρωμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε αμοιβαία επωφελείς εμπορικές σχέσεις. Η συμφωνία θα προωθήσει το εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προμήθεια ενέργειας και πρώτων υλών και την πράσινη μετάβαση", δήλωσε ο José Manuel García-Margallo, ευρωβουλευτής, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ομάδας ΕΛΚ για τη συμφωνία ΕΕ-Χιλής.

"Είμαι πολύ ικανοποιημένος που βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Χιλής. Η συμφωνία αυτή θα αυξήσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς τη Χιλή έως και 4,5 δισ. ευρώ και θα διασφαλίσει τον εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες και καθαρή ενέργεια. Οι μικρότερες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τη συμφωνία, χωρίς δασμούς για το 99,9% των εξαγωγών της ΕΕ και με λιγότερη γραφειοκρατία μέσω του ειδικού κεφαλαίου για τις ΜΜΕ", δήλωσε ο ευρωβουλευτής Jörgen Warborn, εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ για το διεθνές εμπόριο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την προηγμένη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Χιλής, η οποία πιθανότατα θα τεθεί σε ισχύ φέτος.

"Η συμφωνία ΕΕ-Χιλής αντανακλά το πόσο βαθιά και ολοκληρωμένη είναι η σχέση της Ευρώπης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η διατήρηση στενών σχέσεων που βασίζονται σε ένα ισχυρό πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων είναι επιτακτική ανάγκη. Η οικοδόμηση αυτού του κοινού εδάφους, με μακροπρόθεσμη προοπτική, αποτελεί ευκαιρία για εταιρική σχέση και για τα δύο μέρη που δεν μπορεί να πάει χαμένη. Είναι καιρός να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα όραμα βασισμένο στα κοινά συμφέροντα", δήλωσε ο García-Margallo.

"Ας επωφεληθούμε από αυτή τη δυναμική και ας αδράξουμε την ευκαιρία να εντείνουμε τις διαπραγματεύσεις με άλλους βασικούς εταίρους, όπως η Αυστραλία και η Mercosur. Οι ελεύθερες και δίκαιες εμπορικές συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη, τις ευκαιρίες απασχόλησης, την ευημερία και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα", τόνισε ο Warborn.

Η συμφωνία θα επιφέρει στενότερες εμπορικές σχέσεις και καλύτερη πρόσβαση σε πρώτες ύλες όπως το λίθιο και καθαρά καύσιμα όπως το πράσινο υδρογόνο, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Το λίθιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μπαταρίες και την ηλεκτρονική κινητικότητα. Η συμφωνία θα παρέχει στους επενδυτές της ΕΕ στη Χιλή την ίδια μεταχείριση με αυτή που θα ισχύει για τους Χιλιανούς επενδυτές στην ΕΕ και θα παρέχει στις εταιρείες της ΕΕ καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών της Χιλής για αγαθά, υπηρεσίες, έργα και συμβάσεις παραχώρησης έργων. Η Χιλή συμφωνεί με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων περισσότερων από 200 παραδοσιακών προϊόντων τροφίμων και ποτών της ΕΕ. Περισσότερες από 20.000 ΜΜΕ εξάγουν σήμερα από την Ευρώπη στη Χιλή.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα