Umowa UE-Chile zapewnia większy eksport z UE i lepszy dostęp do surowców

29.02.2024 12:24

Umowa UE-Chile zapewnia większy eksport z UE i lepszy dostęp do surowców

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
UE-Chile

Grupa EPL opowiada się za sprawiedliwymi i inteligentnymi umowami handlowymi. "Nowa i bardzo kompleksowa umowa między Unią Europejską a Chile podkreśla nasze zaangażowanie we wspieranie wzajemnie korzystnych stosunków handlowych. Umowa będzie promować handel, zrównoważony rozwój, dostawy energii i surowców oraz zieloną transformację" - powiedział eurodeputowany José Manuel García-Margallo, główny negocjator Grupy EPL w sprawie umowy UE-Chile.

"Bardzo się cieszę, że Parlament Europejski wyraził zgodę na umowę handlową UE-Chile. Umowa ta zwiększy eksport z UE do Chile nawet o 4,5 mld euro i zabezpieczy dostawy kluczowych surowców i czystej energii. Mniejsze przedsiębiorstwa będą mogły w pełni skorzystać z umowy, bez ceł dla 99,9% eksportu UE i mniej biurokracji dzięki specjalnemu rozdziałowi dotyczącemu MŚP" - powiedział Jörgen Warborn, rzecznik Grupy EPL ds. handlu międzynarodowego.

Parlament Europejski dał dziś zielone światło dla zaawansowanej umowy ramowej UE-Chile, która najprawdopodobniej wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

"Umowa UE-Chile odzwierciedla, jak głębokie i wszechstronne są stosunki Europy z krajami Ameryki Łacińskiej. Utrzymanie bliskich relacji opartych na solidnych ramach handlu i inwestycji jest niezbędne. Budowanie na tej wspólnej płaszczyźnie, z długoterminową perspektywą, jest szansą na partnerstwo dla obu stron, której nie można zmarnować. Nadszedł czas, aby móc wygenerować wizję opartą na wspólnych interesach" - powiedział García-Margallo.

"Wykorzystajmy ten moment i skorzystajmy z okazji, aby zintensyfikować negocjacje z innymi kluczowymi partnerami, takimi jak Australia i Mercosur. Wolne i sprawiedliwe umowy handlowe mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego, możliwości zatrudnienia, dobrobytu i konkurencyjności Europy" - podkreślił Warborn.

Umowa przyniesie bliższe stosunki handlowe i lepszy dostęp do surowców, takich jak lit i czyste paliwa, takie jak zielony wodór, które mają kluczowe znaczenie dla przejścia na zieloną gospodarkę. Lit jest szczególnie ważny dla baterii i e-mobilności. Umowa zapewni inwestorom z UE w Chile takie samo traktowanie jak inwestorom chilijskim w UE i zapewni przedsiębiorstwom z UE lepszy dostęp do chilijskich zamówień rządowych na towary, usługi, roboty budowlane i koncesje na roboty budowlane. Chile zgadza się na ochronę oznaczeń geograficznych ponad 200 tradycyjnych unijnych produktów spożywczych i napojów. Ponad 20 000 MŚP eksportuje obecnie z Europy do Chile.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat