Dafnéin zákon sa stáva skutočnosťou

30.11.2023 8:00

Dafnéin zákon sa stáva skutočnosťou

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Sloboda prejavu [nid:44933]

Dnes skoro ráno sa vyjednávači Európskeho parlamentu a členských štátov na trojstranných rokovaniach dohodli na opatreniach na lepšiu ochranu novinárov a zástupcov občianskej spoločnosti pred neopodstatnenými žalobami alebo zneužívaním súdnych konaní. "Dnešná dohoda je prelomovým krokom na ochranu a pomoc obetiam strategických súdnych procesov. Náš postoj bol od začiatku jasný. Mala by existovať nulová tolerancia voči umlčovaniu tých, ktorí sa vyjadrujú k otázkam verejného záujmu," uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Magdalena Adamowiczová, vyjednávačka skupiny PPE o zákone, ktorého cieľom je zabrániť zneužívaniu právnych systémov osobami, ktoré podávajú strategické žaloby proti účasti verejnosti (tzv. SLAPP).

Pre skupinu EPP bol tento zákon vždy "Daphneiným zákonom" na pamiatku odvážnej maltskej novinárky, ktorá bola zavraždená kvôli svojim vyšetrovaniam.

V dohode sa stanovujú minimálne normy na ochranu osôb zapojených do účasti verejnosti a poskytujú sa v nej silné záruky proti zjavne neopodstatneným a zneužívajúcim súdnym konaniam s cezhraničnými dôsledkami. Členské štáty majú možnosť uložiť sankcie tým, ktorí zneužívajú súdny systém vo svoj prospech. Okrem toho musí žalobca uhradiť vysoké náklady takéhoto konania, ktoré sa často používa ako zbraň na zastrašovanie novinárov. V novom zákone sa tiež predpokladá zrýchlené riešenie niektorých prípadov SLAPP, ako aj možnosť skorého zamietnutia žaloby, čo skráti zdĺhavé a nákladné súdne konania a zníži utrpenie obetí.

"Autoritárstvo môže ľahko nahradiť demokraciu, keď dovolíme, aby lož nahradila pravdu. Nikde v EÚ nemôže byť miesto pre právne prenasledovanie ľudí, ktorí oznamujú fakty," uviedol Adamowicz. "Týmto sa naše úsilie nekončí, budeme naďalej s neochvejným nasadením monitorovať vykonávanie zákona a ustanovení proti SLAPP v členských štátoch," uzavrela.

O dohode sa bude hlasovať v pléne začiatkom budúceho roka.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah