Daphnen laista tulee totta

30.11.2023 8:00

Daphnen laista tulee totta

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Sananvapaus [nid:44933]

Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden neuvottelijat sopivat varhain tänä aamuna kolmikantaneuvotteluissa toimenpiteistä, joilla toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia voidaan suojella paremmin perusteettomilta syytöksiltä tai väärinkäytöksiltä oikeudenkäynneissä. "Tämänpäiväinen sopimus on käänteentekevä askel strategisten oikeudenkäyntien uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi. Kantamme on ollut selkeä alusta alkaen. Yleisen edun mukaisista asioista puhuvien henkilöiden vaikenemisen pitäisi olla nollatoleranssia", sanoi Euroopan parlamentin jäsen Magdalena Adamowicz, joka on EPP-ryhmän neuvottelija laista, jolla pyritään estämään sitä, että oikeusjärjestelmiä käytettäisiin väärin niiden tahojen toimesta, jotka nostavat strategisia kanteita julkista osallistumista vastaan (niin sanottuja SLAPP-kanteita).

EPP-ryhmälle tämä laki on aina ollut "Daphnen laki" sen rohkean maltalaisen toimittajan muistoksi, joka murhattiin hänen tutkimustensa vuoksi.

Sopimuksessa asetetaan vähimmäisvaatimukset kansalaisten osallistumista edistävien henkilöiden suojelulle ja annetaan vahvat takeet ilmeisen perusteettomia ja väärinkäyttöön perustuvia oikeudenkäyntejä vastaan, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia. Jäsenvaltioiden on voitava määrätä seuraamuksia niille, jotka käyttävät oikeusjärjestelmää väärin omaksi edukseen. Lisäksi kantajan on maksettava tällaisista oikeudenkäynneistä aiheutuvat korkeat kustannukset, joita käytetään usein aseena toimittajien pelotteluun. Uudessa laissa säädetään myös tiettyjen SLAPP-tapausten nopeutetusta käsittelystä sekä mahdollisuudesta hylätä ne ennenaikaisesti, mikä lyhentää pitkiä ja kalliita oikeudenkäyntejä ja vähentää uhrien kärsimyksiä.

"Autoritarismi voi helposti korvata demokratian, kun annamme valheiden korvata totuuden. EU:ssa ei voi olla sijaa tosiasioista kertovien ihmisten oikeudelliselle vainoamiselle", Adamowicz totesi. "Ponnistuksemme eivät pääty tähän, vaan jatkamme lain ja SLAPP:n vastaisten säännösten täytäntöönpanon seuraamista jäsenvaltioissa vankkumattomalla sitoutumisella", hän totesi lopuksi.

Sopimuksesta äänestetään täysistunnossa ensi vuoden alussa.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö