committee

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos un dezinformāciju un EP integritātes stiprināšanu (mandāts beidzas)

Cīņa pret iejaukšanos un dezinformāciju

Komitejas priekštece — Īpašā komiteja INGE — iepriekšējo divu gadu laikā guvusi milzīgu kompetenci, uzklausot desmitiem ekspertu un politikas veidotāju.

Ņemot vērā šīs zināšanas, ETP grupa ir gatava ar savu devumu mazināt apdraudējumu, ko rada ārvalstu ļaunprātīga iejaukšanās Eiropas demokrātijā laikā, kad notiek gatavošanās 2024. gada vēlēšanām. ETP grupa uzskata, ka ES ir jāstiprina spējas atklāt, atmaskot un apkarot dezinformāciju.

Nesen mēs bijām liecinieki trešo valstu mēģinājumiem iejaukties demokrātijas procesos ES un tās dalībvalstīs — tā dēvētajai “Katargeitai” —, kas skāra Eiropas Parlamenta darbu. ETP grupa vēlas, lai trešās valstis neietekmētu procedūras un tīkla nedalāmību.

Īpašā komiteja lūgs Eiropas Komisiju nākt klajā ar praktiskiem risinājumiem, kā cīnīties pret ārvalstu ļaunprātīgu iejaukšanos un dezinformāciju.

Fake news