122467
THEMATIC

Turvallisen ja kilpailukykyisen digitaalisen ympäristön säännöt

Jackie Foxin vaikuttamistyö, joka sai alkunsa hänen tyttärensä Nicolen traagisesta itsemurhasta, joka johtui verkkokiusaamisesta, johti siihen, että Irlanti kriminalisoi verkkokiusaamisen. Nyt EPP-ryhmä pyrkii kriminalisoimaan verkkokiusaamisen. EPP-ryhmä puolustaa edelleen digitaalisia palveluja koskevaa lakia ja ajaa yhdenmukaisia sääntöjä, eriytettyjä säännöksiä alustoille ja laajempaa soveltamisalaa kolmansien maiden palveluntarjoajille. Olemme myös säilyttäneet yleisen seurannan kiellon, luoneet selkeät yhteistyömenettelyt lainvalvontaviranomaisten kanssa ja ajaneet avoimuusraportointivelvoitteita digitaalisille välittäjille. Lisäksi EPP-ryhmä on edelläkävijä tekoälyä koskevassa inhimillisessä lähestymistavassa, jossa korostetaan selkeitä säännöksiä, laajennettua soveltamisalaa ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä laittomia käytäntöjä vastaan. Toimintamme tavoitteena on turvallisempi ja säännellympi digitaalinen ympäristö Euroopassa.

Turvallisen ja kilpailukykyisen digitaalisen ympäristön säännöt

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Digitaalisia palveluja koskeva laki (DSA)
publications 20.01.2021

PPE-ryhmän kanta digitaalisia palveluja koskevaan lakiin (DSA)

(A) Yhdenmukaistetaan laittoman sisällön poistamista koskevat nykyiset säännöt: säilytetään sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 13/14 artiklan taustalla oleva yleinen käsite sekä nykyiset ilmoitus- ja toimenpidemenettelyt (ilmoitus ja ilmoitus, ilmo...

4 / 4