122397
THEMATIC

At kæmpe for handelsaftaler, der beskytter vores europæiske livsstil

EU er et handelsmæssigt kraftcenter, der omfatter et af de største netværk af handelsaftaler i verden. Med 14 % af den globale varehandel, der kommer fra EU, og med 38 millioner europæiske arbejdspladser, der er afhængige af EU's eksport, kan betydningen af handelsaftaler ikke overvurderes.

EPP-gruppen mener, at frihandel har forbedret levestandarden og reduceret fattigdommen både i EU og i resten af verden. Det giver EU's forbrugere mulighed for at spare omkring 600 euro om året, samtidig med at vi kæmper for miljø-, samfunds- og sundhedsstandarder hos vores handelspartnere.

Med yderligere strategiske frihandelsaftaler med ligesindede partnere kan vi sikre, at EU's virksomheder og SMV'er får succes i verden, så de får mulighed for at vokse og styrke den europæiske økonomi, men ikke på bekostning af vores handelspartnere.

At kæmpe for handelsaftaler, der beskytter vores europæiske livsstil

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven

EPP-gruppen mener, at frihandel og globalisering har forbedret levestandarden og reduceret fattigdommen i EU og resten af verden. Vi ønsker at åbne markederne, samtidig med at vi opretholder lige konkurrencevilkår og udrydder fattigdom i verden.

publications 19.02.2019

EPP-Gruppens holdning til international handel

EPP-gruppen mener, at frihandel og globalisering har forbedret levestandarden og reduceret fattigdommen i EU og i resten af verden. Vi ønsker at åbne markederne, samtidig med at vi opretholder lige konkurrencevilkår og udrydder fattigdom i verden.

Nyheder

Videoer