122397
THEMATIC

Защита на търговските споразумения за защита на европейския ни начин на живот

ЕС е търговска сила, която обхваща една от най-големите мрежи от търговски споразумения в света. С 14 % от световната търговия със стоки, идващи от ЕС, и с 38 милиона работни места в Европа, зависещи от износа на ЕС, значението на търговските споразумения не може да бъде надценено.

Групата на ЕНП вярва, че свободната търговия е подобрила жизнения стандарт и е намалила бедността както в ЕС, така и по света. Позволява на потребителите в ЕС да спестят около 600 евро годишно, като в същото време отстоява екологични, обществени и здравни стандарти с нашите търговски партньори.

С допълнителни стратегически споразумения за свободна търговия със сходни партньори можем да гарантираме, че дружествата и МСП от ЕС ще успеят в света, като им дадем възможност да се развиват и да подкрепят европейската икономика, но не за сметка на нашите търговски партньори.

Защита на търговските споразумения за защита на европейския ни начин на живот

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия

Групата на ЕНП вярва, че свободната търговия и глобализацията са подобрили жизнения стандарт и са намалили бедността в ЕС и по света. Искаме да отворим пазарите, като запазим равнопоставеност, и да изкореним бедността по света.

publications 19.02.2019

Документ за изразяване на позицията на групата на ЕНП относно меж-дународната търговия

Групата на ЕНП вярва, че свободната търговия и глобализацията са подобрили жизнения стандарт и са намалили бедността в ЕС и по света. Искаме да отворим пазарите, като запазим равнопоставеност, и да изкореним бедността по света.

Видеоклипове