Zwiększenie wolnego handlu z Nową Zelandią i innymi globalnymi partnerami

22.11.2023 12:29

Zwiększenie wolnego handlu z Nową Zelandią i innymi globalnymi partnerami

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Stos guzików z flagami Nowej Zelandii i Europy

"To dobry dzień dla UE i globalnego handlu opartego na zasadach. Parlament zdecydowaną większością głosów przyjął umowę o wolnym handlu UE z Nową Zelandią. Jest to bardzo wyraźny sygnał naszego zaangażowania w negocjowanie nowych unijnych umów o wolnym handlu, których w obecnej kadencji było zbyt mało" - powiedział Daniel Caspary, główny negocjator Parlamentu w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Nową Zelandią.

"Wzmocnienie stosunków handlowych UE i integracja na globalnej arenie handlowej są niezbędne, zwłaszcza w sytuacji, gdy konkurencyjność Europy jest na najniższym poziomie w historii. Umowa o wolnym handlu z Nową Zelandią pojawia się zatem w krytycznym momencie i mam nadzieję, że skorzystamy z tej okazji, aby przyspieszyć negocjacje z innymi ważnymi partnerami, takimi jak Australia i Mercosur" - powiedział Jörgen Warborn, rzecznik Grupy EPL ds. handlu międzynarodowego.

Dziś na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego dano zielone światło dla nowej umowy handlowej między UE a Nową Zelandią, która najprawdopodobniej wejdzie w życie w 2024 roku.

"Chociaż mieszkamy na różnych krańcach świata, UE i Nowa Zelandia są bliskimi, zaufanymi, wiarygodnymi i podobnie myślącymi partnerami. Wspólnie napędzamy globalny handel oparty na zasadach, przeciwstawiając się globalnej fali protekcjonizmu i izolacjonizmu. Dzięki specjalnym rozdziałom poświęconym MŚP, handlowi cyfrowemu i włączeniu nowego podejścia UE do handlu i zrównoważonego rozwoju, jest to przyszłościowa umowa handlowa i pierwsza tego rodzaju. Umowa handlowa między UE a Nową Zelandią jest również sposobem UE na zwiększenie swojej roli w bardzo ważnym regionie Indo-Pacyfiku" - powiedział Caspary.

"Umowy o wolnym handlu mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego, możliwości zatrudnienia i konkurencyjności Europy. Z zadowoleniem przyjmuję tę umowę o wolnym handlu z Nową Zelandią. Ułatwi ona unijnym przedsiębiorstwom prowadzenie działalności gospodarczej i handlu z Nową Zelandią poprzez zniesienie ceł i ograniczenie biurokracji. Będzie to oznaczać około 30-procentowy wzrost naszej wymiany handlowej. Znacząca redukcja ceł doprowadzi do obniżenia cen dla konsumentów" - podkreślił Warborn.

Umowa wyeliminuje wszystkie cła na eksport z UE do Nowej Zelandii i ponad 90% ceł nałożonych przez UE na import z Nowej Zelandii. Pozwoli to unijnym przedsiębiorstwom zaoszczędzić około 140 mln euro ceł rocznie. Umowa poprawi dostęp przedsiębiorstw z UE do rynku zamówień publicznych rządu Nowej Zelandii o wartości około 60 mld euro rocznie. Nowa Zelandia respektuje ochronę 163 europejskich oznaczeń geograficznych produktów spożywczych oraz pełną listę prawie 2000 oznaczeń geograficznych UE dla win i napojów spirytusowych.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat