122463
THEMATIC

Økonomisk og social genopretning og nye EU-budgetregler

EPP-gruppen gik ind for yderligere finansiering fra den flerårige finansielle ramme, herunder 3 mia. euro til den strategiske teknologiplatform for Europa (STEP) og 2 mia. euro til solidaritets- og nødhjælpsreserven. Vi pressede hele tiden på for at få øgede budgetter til migration, grænseforvaltning og globale initiativer. EPP-gruppen spillede en nøglerolle i tilsynet med Coronavirus-genopretningsfonden, og vi hilste det resulterende genopretningsinstrument på 750 mia. euro varmt velkommen. Efterfølgende sikrede vores indsats, at EU-budgetbetalinger fra Coronavirus-fonden er bundet til retsstatsprincippet siden januar 2021.

Økonomisk og social genopretning og nye EU-budgetregler

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Publikation picture
publications
Læs mere

2 / 2

4 / 4