Proračun, poljoprivreda i regionalno financiranje

Izgradnja konkurentne Europe okrenute budućnosti

Naša Radna skupina za proračun i strukturne politike radi na proračunu koji će Europu učiniti konkurentnijom i usmjerenoj ka budućnosti te pritom promiče efektivno i učinkovito korištenje novca poreznih obveznika kako bi se njime ostvarili najbolji rezultati. Uspješnim nastojanjima Kluba zastupnika EPP-a pojednostavnjena su financijska i administrativna pravila kako bi se smanjio teret za poljoprivrednike, MSP-ove, lokalne i regionalne vlasti te sve druge koji dobivaju financijska sredstva EU-a.

MSP-ove podupiremo sustavno, prilikom donošenja svake zakonodavne mjere koja na njih utječe, naročito kad je riječ o dodjeli proračunskih sredstava. Tako će zahvaljujući izmjeni pravila, europski poljoprivrednici moći lakše pristupati sredstvima EU-a. Zastupnici iz našeg kluba podržali su mjere za zaustavljanje patvorenja meda, a potporu smo dali i okviru kojim se omogućuje održiv ribolov u Sjevernom moru.

Predsjednik

Siegfried MUREŞAN

Odbori u radnoj skupini

Poljoprivreda i ruralni razvoj

Potpora poljoprivrednicima i zaštita sigurnosti opskrbe hranom Osim zakonodavnog rada, odbor također prati provedbu ...

Proračuni

Proračun koji je odraz prioriteta EU-a Naši su prioriteti u pogledu proračuna jasni: potaknuti konkurentnost, zaštititi ranjive, ojačati obranu i si...

Proračunski nadzor

Ostvariti veću vrijednost novcem poreznih obveznika Ovaj je Odbor odgovoran za kontrolu izvršenja proračuna EU-a i brine za dobro k...

Regionalni razvoj

Promicanje kohezije i gospodarskog razvoja Odbor se također bavi procjenom učinka drugih politika EU-a na ekonomsku i socijalnu koheziju kako bi se o...

Ribarstvo

Pojednostavnjen i održiv ribolov Ribarstvena politika treba pomiriti interese širokog spektra dionika i istodobno očuvati dugoročnu održivost morskog oko...

Povezana stajališta

Proračun, poljoprivreda i regionalno financiranje

Related Position Papers

No result

Kontakt