Teollisuus, tutkimus ja energia

Euroopan valmistautuminen seuraavaan innovaatioaaltoon

Valiokunta on vastuussa myös tutkimuspolitiikasta, johon kuuluu esimerkiksi tutkimustulosten levittäminen ja hyödyntäminen. Valiokunta käsittelee energiapolitiikkaan liittyviä toimia, kuten Euroopan laajuisen energiaverkoston infrastruktuurin rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi sen toimialaan kuuluvat tietoyhteiskuntaan ja informaatioteknologiaan liittyvät toimet, kuten Euroopan laajuisen televerkoston infrastruktuurin kehittäminen.

Eurooppalaisen teollisuuden digitalisaatio on edellytyksenä sille, että Eurooppaan voidaan luoda maailmanlaajuisesti kilpailukykyiset, innovatiiviset ja kansalaislähtöiset digitaaliset sisämarkkinat. Eräs toimintamme painopisteitä on varmistaa, että EU-politiikan avulla voidaan valmistautua riittävästi digitaalisten innovaatioiden seuraavaan aaltoon.

SME Circle -työryhmän kautta varmistamme, että EU-politiikalla edistetään pk-yritysten toimintaa määrittämällä ja poistamalla EU:n säännöistä yrityksillä aiheutuvia kohtuuttomia rasitteita ja hallinnollisia rajoitteita. Työryhmä tekee työtä varmistaakseen myös, että sisämarkkinat ja pääomamarkkinaunioni palvelevat pk-yrityksiä ja että tutkijat levittävät tutkimustuloksiaan niin, että pk-yritykset voivat hyötyä niistä.

Teemme myös lujasti töitä varmistaaksemme, että jäsenvaltiot voivat EU-politiikan avulla hyödyntää kaikkia EU:n yhteisen energiapolitiikan tuomia mahdollisuuksia. Energiapolitiikan koko potentiaalin hyödyntäminen on avainasemassa, jotta turvataan energiatarjonta ja varmistetaan energiatehokkuus, mikä on puolestaan talouden kilpailukyvyn kannalta keskeinen tekijä.

Työn alla

No result

Siihen liittyvä tehtävä

Talous, työpaikat & ympäristö

Muu asiaa liittyvä sisältö

Tyre label
uutiset 04.12.2019 - 9:00
news 04.12.2019 - 9:00
TALOUS JA YMPÄRISTÖ

Virkkunen: Rengasmerkinnät auttavat autoilijaa ja ympäristöä

"Auton renkailla on iso vaikutus paitsi liikenneturvallisuuteen, myös...