Истински световен лидер

ЕС трябва да засили способността си да говори с един глас, за да има водеща роля в световен мащаб по въпросите на външната политика. Това включва преминаване от вземане на решения с единодушие към вземане на решения с мнозинство по въпросите на външните работи.

Вярваме, че Европа трябва активно да отстоява правата на човека, демокрацията и основните принципи на ЕС във всички политики, които имат външно измерение, включително развитие, миграция, сигурност, борба с тероризма, разширяване и търговия.

Европа следва да продължи да укрепва своята сигурност и да се стреми към истински Съюз за отбрана. Трябва също така да дадем предимство на енергийната сигурност в Европа и да предотвратим използването на енергията като политически инструмент.

Трансатлантическото партньорство, дългогодишен стълб на мира след Втората световна война, основано на споделени общи ценности и интереси, е изправено пред значителни предизвикателства и смущения в краткосрочен план, но дългосрочните основи остават силни и сътрудничеството между ЕС и САЩ, като единомислещи партньори, продължава да бъде от решаващо значение – многостранна система за свободна и справедлива търговия.

Искаме ЕС да продължи да бъде ангажиран с изкореняване на крайната бедност до 2030 г., като остане водещият световен доставчик на помощ за развитие. ЕС следва да даде предимство на помощта за държави с добро управление, зачитане на демократичните принципи и правата на човека.

Световна търговия и инвестиции

Нашата цел е да изградим глобална система за търговия, която е възможно най-отворена и справедлива, система, която ще позволи на Европа да изкове политически връзки и да създава нови работни места в експортните промишлени отрасли. ЕС следва да продължи да изгражда споразумения за свободна и справедлива търговия, които да гарантират високите му стандарти в области като защитата на потребителите, на околната среда, на социалната сфера и защитата на данните, подобно на тези с Канада или Япония, като начин за отваряне на пазарите, стимулиране на растежа, намаляване на бедността и създаване на възможности за европейците.

Защита на съседните ни държави

ЕС трябва да продължи да изгражда адаптирани партньорства в съседните си европейски държави въз основа на принципа „повече за повече“ и да укрепва демократичните процеси и принципите на правовата държава. Трябва също така да помогнем за стабилизирането на тези региони и да ги доближим до Европа, като същевременно се противопоставяме на непрекъснатите опити на Русия да дестабилизира нашите съседи и да възстанови влиянието си върху бившите съветски републики.

Разширяването е един от успехите на ЕС. Ние следва да продължим да оценяваме всяка страна кандидатка единствено на базата на нейните собствени заслуги, като същевременно обръщаме внимание на безусловното спазване на критериите от Копенхаген и на капацитета за интеграция на ЕС, който трябва да бъде засилен. ЕС трябва също така да реформира вътрешните си процеси на вземане на решения, за да отговори на предизвикателствата на един по-голям Съюз и на новите геополитически предизвикателства.

В заключение, ние подкрепяме ангажиментите от Солун, особено в Югоизточна Европа, където искаме да създадем правилните предпоставки за разширяване. Чрез прилагането на тези политики ЕС може да се превърне в истински световен лидер по въпросите на външната политика.

Друго свързано съдържание