Бюджетната дисциплина не е прищявка

Социалната пазарна икономика се нуждае от стабилни обществени финанси. Ако Европа иска да поддържа добри равнища на социална защита, спешно се нуждаем от фискална консолидация. Намаляването на ненужните публични разходи е условие за стимулиране на икономическия растеж и инвестициите. Преките пътища, предложени от левите политически групи, само предизвикват по-голям риск от все по-дълбока и по-дълбока рецесия за икономиката ни. Младите хора и следващите поколения заслужават да живеят без тежестта на миналото.

Бюджетът на ЕС представлява по-малко от 1% от БВП на Европа за 500 милиона жители. Той трябва да бъде гъвкав, за да може Европа да е в състояние да финансира своите политики.

Запазване на конкурентоспособността на Европа в сферата на селското стопанство

За да се гарантира здравословна храна, ЕС трябва да осигури социално жизнеспособни, конкурентоспособни и екологосъобразни сектори на селското стопанство и рибарството, както и добър и справедлив жизнен стандарт за фермерите и рибарите.

Европа трябва да се бори и за безопасността на храните, и срещу измамите с храните, като в същото време позволи на европейското селско стопанство да бъде конкурентоспособно и да осигури продоволствена сигурност на 500 милиона граждани. Считаме, че ЕС трябва да съсредоточи плащанията си върху запазването на работните места и насърчаването на нашите селски райони.

Отчетливо регионално финансиране

Новата система на собствени ресурси следва да направи финансирането от ЕС по-прозрачно, като държавите-членки поемат пълната отговорност за доброто управление на финансирането от ЕС. Около 80% от средствата се изпълняват на национално равнище и се отчитат под наблюдението на Европейската комисия.

Друго свързано съдържание

Контакти