Бюджет, земеделие и регионално финансиране

Бюджетната дисциплина не е прищявка

Социалната пазарна икономика се нуждае от стабилни обществени финанси. Ако Европа иска да поддържа добри равнища на социална защита, спешно се нуждаем от фискална консолидация. Намаляването на ненужните публични разходи е условие за стимулиране на икономическия растеж и инвестициите. Преките пътища, предложени от левите политически групи, само предизвикват по-голям риск от все по-дълбока и по-дълбока рецесия за икономиката ни. Младите хора и следващите поколения заслужават да живеят без тежестта на миналото.

Бюджетът на ЕС представлява по-малко от 1% от БВП на Европа за 500 милиона жители. Той трябва да бъде гъвкав, за да може Европа да е в състояние да финансира своите политики.

Запазване на конкурентоспособността на Европа в сферата на селското стопанство

За да се гарантира здравословна храна, ЕС трябва да осигури социално жизнеспособни, конкурентоспособни и екологосъобразни сектори на селското стопанство и рибарството, както и добър и справедлив жизнен стандарт за фермерите и рибарите.

Европа трябва да се бори и за безопасността на храните, и срещу измамите с храните, като в същото време позволи на европейското селско стопанство да бъде конкурентоспособно и да осигури продоволствена сигурност на 500 милиона граждани. Считаме, че ЕС трябва да съсредоточи плащанията си върху запазването на работните места и насърчаването на нашите селски райони.

Отчетливо регионално финансиране

Новата система на собствени ресурси следва да направи финансирането от ЕС по-прозрачно, като държавите-членки поемат пълната отговорност за доброто управление на финансирането от ЕС. Около 80% от средствата се изпълняват на национално равнище и се отчитат под наблюдението на Европейската комисия.

Свързана работна група

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

Related Position Papers

публикации 10.09.2020

Позиция на Групата на ЕНП за относно реформата на ОСП

Групата на ЕНП е и ще продължи да бъде гласът на европейски...

Друго свързано съдържание

Roberta Metsola MEP
новини 18.01.2022 - 11:09
news 18.01.2022 - 11:09
ВЪНШНИ РАБОТИ БЮДЖЕТ И СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ НА ГРУПАТА НА ЕНП

Групата на ЕНП поздравява Роберта Мецола

Групата на ЕНП в Европейския парламент поздравява евродепутата Роберта Мецола с избирането ѝ за нов председател ...

Coronavirus
новини 27.05.2020 - 13:50
news 27.05.2020 - 13:50
ВЪНШНИ РАБОТИ БЮДЖЕТ И СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА

Солидарността се върна в сърцето на Европа

Групата на ЕНП топло приветства бюджетните предложения, представени от председателя на Европейската ком...

Ambulance
новини 26.03.2020 - 12:52
news 26.03.2020 - 12:52
БЮДЖЕТ И СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА

Групата на ЕНП иска повече пари за борба с коноравируса

“Групата на ЕНП иска да използва вси...

Manfred Weber wants to step up prevention, diagnosis and treatment of cancer.
новини 04.02.2020 - 12:11
news 04.02.2020 - 12:11
БЮДЖЕТ И СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА

Да се обединим, за да преборим рака

“Заедно можем да победим рака. Трябва да обединим ресурси, усилия, данни и пари, за да засилим превенцията, диагнозата и лечението на...

Зареди повече +

Контакти

Siegfried MUREŞAN