2023 Poročilo o delu delovne skupine EPP za medkulturni in verski dialog

02.05.2024

2023 Poročilo o delu delovne skupine EPP za medkulturni in verski dialog

Barefoot woman hiking

Letno poročilo za leto 2023 zajema različne pobude delovne skupine, ki zajemajo medkulturne
izmenjave, verski dialog in prizadevanja za spodbujanje medsebojnega razumevanja. V njem se zrcali sodelovanje
etos, ki opredeljuje naše interakcije z različnimi skupnostmi, verskimi skupinami in kulturnimi subjekti.
v Evropski uniji.

Ostali povezani dokumenti

Symbols of christianity, islam and judaism
podcast
Dodatne informacije
Group photo in the Vatican
video
Dodatne informacije
Rome Tiber and St Peters Basilica Vatican Italy
news
Dodatne informacije
Studio microphone in front of EU flag
podcast
Dodatne informacije